Jste zde

LTC4380 – ochrana pro trvale zapnutou elektroniku

LTC4380 lineární ochrana proti přepětí, která používá externí N-ch MOSFET a bočník k ochraně zátěže před napěťovými špičkami a současně omezuje proud do zátěže.

Během normálního provozu interně generuje napětí o 11,5V vyšší než Vout, které zcela sepne MOSFET a poskytne nízkoimpedanční cestu ze vstupu na výstup.
Během přepětí vstupní napětí stoupá. Výstupní napětí stoupá rovněž až do okamžiku, kdy se přiblíží k prahu omezovače napětí hradla, sníženého o prahové napětí MOSFET (LTC4380-1, 2) neboť je o 13,5V vyšší než napětí na vývodu Vcc (LTC4380-3, 4). Přepětí na vstupu takto nepronikne na výstup.

Dokonce i během přepětí, které vzniká při náhodném odpojení zátěže od alternátoru, může elektronika za ochranou pokračovat v práci, ale pouze za cenu přeměny energie na teplo v sériově zapojeném MOSFET. Výkonová ztráta a přetížení MOSFET závisí na průběhu přepětí, výstupním napětí a proudu do zátěže. MOSFET musí být dimenzován tak, aby vydržel tuto zátěž.
Adaptivní časovač chrání MOSFET před prací mimo SOA (Safe Operating Area) tím, že jej vypne při podmínkách definovaných uživatelem. Současně sepne výstup, informující o chybě FLTn.

LTC 4380-1, 3 zůstane vypnutý až do okamžiku odpojení a znovu připojení vstupního napětí nebo přivedením úrovně L na vstup ON alespoň na 100us. LTC4380-2, 4 přejde do fáze chlazení, aby se vyrovnala teplota MOSFET s teplotou okolí před tím, než se automaticky znovu zapne.

LTC4380 snese přepólování na vstupu (vývody VCC, SEL and ON) až do hodnoty -60V. Pro ochranu zátěže před průnikem záporného napětí je možné přidat do série Schottky diodu nebo lépe další N-kanálový MOSFET (nižší úbytek napětí).

Během studeného startu může napětí akumulátoru klesnout z nominálních 12V až na 3V na dobu do 40ms. Nízká spotřeba 8uA a minimální pracovní napětí 4V umožňuje použít jednoduchý RC filtr se standardními hodnotami (10K a 4,7uF) k zajištění napájení Vcc pro LTC4380 během této události.

Aplikace:

 • Ochrana vůči přepětí pro automobily, aviatiku a průmysl
 • Výměna bez vypnutí, připojení do zařízení pod napětím
 • Spínač kladného napětí pro systémy napájené z akumulátorů
 • Aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu

Další informace Vám poskytne dokumentace LTC4380. Pro bližší informace ohledně výrobků Linear Technology nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.cz.

Vlastnosti :

 1. Ochrana vůči napěťovým špičkám omezená parametry MOSFET
 2. Nízký klidový odběr: 8uA (pracovní režim), 6uA (vypnutý stav)
 3. Široký rozsah napájecího napětí: 4 až 72V
 4. Ochrana vůči přepólování na vstupu až do -60V
 5. Nastavitelný adaptivní časovač pro ochranu MOSFET
 6. Vypnutí výstupu (LTC4380-1, 3) nebo automatický restart (LTC4380-2, 4)
 7. Při trvalém přepětí na vstupu nebo při zkratu na výstupu je MOSFET spínán s periodou 0.1%
 8. Rozsah pracovních teplot –40°C to 125°C
 9. Pouzdro MSOP10 a 3mm x 3mm DFN10
 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: