Jste zde

Ozdravný reset. Funkce, která MCU sluší

Seznamte se s nejmenšími kontroléry pro dvojici resetovacích tlačítek v přenosných zařízeních, které k nízké vlastní spotřebě přidávají též určitou flexibilitu v časové oblasti.
Texas Instruments představuje dvojici nepatrných ovládacích obvodů tlačítkového (push-button) resetu pro prostorově omezené a zejména pak bateriově napájené aplikace typu pedometrů (krokoměrů), nejrůznějších fitness pásků, mobilních telefonů či tabletů. 2kanálové struktury s označením
 
TPS3420 a TPS3421,
  • Low-Power, Push-Button Controllers with Configurable Delay,
 
přichází s nízkou vlastní spotřebou a volitelným zpožděním resetu, to vše s cílem podpořit stabilitu daného systému.
 
 
Kontroléry resetu tlačítkového typu využijeme např. v přenosných elektronických zařízeních s vestavěnou baterií. V praxi pak uživatel stiskne a následně po dobu předem stanoveného časového úseku drží jedno nebo též dvě vnější tlačítka, čímž dosahuje vypnutí zařízení, resp. si tak vynucuje jeho reset.
 
K zajištění žádaného resetu a vyloučení této funkce pro případ krátkého nechtěného stisku tlačítka či klávesy slouží v případě obvodů TPS3420 a TPS3421 tradičně delší vstupní zpoždění. Zmíněná konfigurace prvních časových spínačů této rodiny pak odlišuje softwarová přerušení od tvrdého systémového resetu.
 
 
Třebaže mikrokontroléry řady MSP430 od TI přerušení od stisku tlačítka podporují, vnější kontrolér pro danou funkci, jako například dvojice prvků zmíněných výše, spolu s napěťovým dohlížecím obvodem typu TPS3839, monitorujícím napájecí hladinu, dobře poslouží jako dodatečná úroveň zabezpečení. Kontrolér včetně supervizoru zůstává oddělen od MCU a může tak vyrábět žádaný reset po celou dobu, kdy bude připojen k napájecímu napětí, příp. mikrokontroléru dále odlehčit v jeho činnosti.
 


 

Základní vlastnosti TPS3420/1:

 
  • Volitelné zpoždění vstupu 7,5 nebo 12,5 vteřin pro vyloučení nechtěných resetů
  • Klidová spotřeba 250 nA jako pozornost pro přenosnou elektroniku
  • Resetovací puls v délce 400 nebo též 800 ms
  • Miniaturní provedení v pouzdře typu SON o rozměrech 1,45 mm x 1,0 mm x 0,55 mm

 

Dostupnost a cena:

 
Obvody TPS3420 a TPS3421 jsou pro sériovou výrobu k dispozici již nyní. Za pouzdro typu SON se šesti vývody zaplatíme při odběru 1 000 ks $0.40. Pro aplikace vyžadující jediný tlačítkový vstup má TI ještě k dispozici struktury TPS3422 v ceně $0.34.
 

 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: