Jste zde

Miniaturní relé Omron s výstupem MOSFET a optickou vazbou

Relé Omron G3VM-61VY2 (verze 60 V) a G3VM-351VY (veze 350 V) získala zlepšené elektrické parametry a lepší kvalitu izolace, rozměry pouzdra a uspořádání vývodů zůstaly beze změn.

V nabídce TME se objevily dvě nové řady polovodičových relé firmy Omron Electronics s výstupem MOSFET a optickou vazbou G3VM-61VY2 (verze 60 V) a G3VM-351VY (verze 350 V). Jedná se o součástky pro všeobecné použití s lepšími elektrickými parametry a kvalitou izolace ve srovnání s předchůdci (G3VM-61G1 a G3VM-351G). Zároveň si zachovaly shodné rozměry a také uspořádání vývodů.

  

Dobrá elektrická izolace

Relé se vyrábějí v miniaturních 4pinových pouzdrech SMD SOP (4,55 x 3,7 x 2,1 mm) s možností reflow pájení. Přes malé rozměry poskytují dobrou elektrickou izolaci mezi vstupem a výstupem 3,75 kVrms při povrchové cestě (creepage) a izolační vzdálenosti (clearance) 5 mm.

Parametry

Obě relé realizují jeden kontakt typu SPST-NO a pracují v širokém rozsahu teplot od -40 do +110 oC. Verze G3VM-61VY2 má jmenovité napětí 60 V a umožňuje pracovat se stálým zatěžovacím proudem 0,5 A. Maximální odpor výstupního stupně MOSFET je v tomto případě 2 Ω. Další verze G3VM-351VY s jmenovitým napětím 350 V má přípustnou zatížitelnost 0,11 A a vnitřní odpor do 50 Ω. Typické hodnoty vnitřního odporu jsou dvakrát menší.

Velká citlivost a rychlost

Relé se vyznačují velkou citlivostí a rychlostí. Vstupní proud diody LED potřebný pro sepnutí je pouhé 3 mA a časy ON/OFF jsou 2/0,5 ms (G3VM-61VY2) a 1/0,5 ms (G3VM-351VY). Výrazně se tím snižuje potřebný ovládací výkon, což je důležité v aplikacích napájených z baterií. Velká rychlost přepínání následně minimalizuje výkonové ztráty vznikající v okamžiku přepínání. To má význam např. u regulátorů výkonu se skupinovým ovládáním. Za pozornost stojí, že uvedené součástky mají malý svodový proud ve vypnutém stavu, méně než 1 µA při maximální hodnotě jmenovitého napětí. Tento parametr je u mnoha polovodičových relé značně horší.

Zmenšené vlastní kapacity

Nové verze relé mají také zmenšené hodnoty vlastní kapacity ve srovnání s předchozími řešeními. Kapacita mezi výstupními vývody je při stavu OFF 20 pF (G3VM-61VY2) a 30 pF (G3VM-351VY). Předchozí řešení měla 100 a 130 pF, a tedy značně více. Další kapacita, mezi vstupem a výstupem relé, je pouze 0,8 pF. Nízké hodnoty dovolují používat tyto součástky nejen v obvodech energetické sítě, ale také pro komutaci signálů s vysokými kmitočty nebo pro zkreslené průběhy, bez vlivu na přeslechy signálu.

Stále novější technologie výroby relé MOSFET umožňují zavádět podstatné změny parametrů. Výše uvedený příklad ukazuje, že firma Omron uváděním vylepšených verzí svých výrobků na trh dokonale zapadá do tohoto trendu. Více informací můžete nalézt na stránkách firmy Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu). TME má kvalifikovaný tým inženýrů, který v případě otázek nebo pochybností poslouží technickou podporou.

Hodnocení článku: