Jste zde

Napájení průmyslových IoT aplikací

Inteligentní systém se skládá ze senzorů, akčních členů a poslední součást tvoří zdroje, bez kterých by žádný systém nefungoval. Kvalitní zdroj je základem spolehlivosti celého systému.

Průmyslové IoT aplikace se stávají součástí běžného života. Své uplatnění nacházejí v oblasti zdravotní péče, infrastruktuře, veřejných službách, domácí automatizaci, inteligentních domech, vozidlech a dalších. Používání certifikovaných, spolehlivých a dlouhodobě dostupných elektronických součástí je nutností. Velmi důležitou roli hraje profesionální podpora dodavatelů komponent.

Napájení profesionálních aplikací IoT

Výběr výkonového modulu je důležitým rozhodnutím ve vývoji celého systému. Velikost, nízká spotřeba energie a vysoká účinnost jsou nejdůležitější vlatnosti napájecích zdrojů. IoT systémy jsou často napájené z baterie, jelikož tráví většinu času v pohotovostním režimu a pouze malou část v aktivním režimu. Vestavěné DC / DC převodníky musí pokrývat široký rozsah zatížení s vysokou účinností.

 
Obrázek 1: Zdroje napájení pro aplikace IoT by měly být navrženy s extrémně nízkou spotřebou energie v pohotovostním režimu. (Zdroj obrázku: TRACO Power)
 

Velikost a účinnost záleží na bezpečnosti a dodržování předpisů

Profesionální zařízení IoT je nutné certifikovat, a proto musí plně vyhovovat přísným předpisům. Pokud je aplikace určená například do zdravotnictví, musí být všechny elektronické komponenty navrženy tak, aby mohly být odpovídajícím způsobem použity v souladu s předpisy platnými v daném odvětví.

Příkladem je lékařský bezdrátový ovládací panel, který je napájen z baterie a má přístup k nemocničnímu systému. K tomuto ovládacímu panelu je bezdrátově připojeno další zařízení, které může přijít do kontaktu s pacientem (např. zařízení pro sledování krevního tlaku). Jedním z klíčových bezpečnostních problémů, pokud jde o zdravotnické zařízení, je to, že pacient je elektricky spojen se zařízením. V důsledku toho musí napájecí zdroj a DC / DC převodník v tomto zařízení splňovat bezpečnostní nařízení, jako je shoda s BF a standardy 2XMOPP v rámci IEC / EN 60601-1 3. vydání.

Obrázek 2: Všechny součásti lékařského zařízení IoT musí být v souladu s příslušnou normou. (Zdroj obrázku: TRACO Power)

 

Dalšími příklady jsou průmyslové aplikace internetu věcí pro „chytré“ domy a budovy. Vysoká účinnost a nízká spotřeba energie bez zátěže (kompatibilní s ErP), malá velikost, vysoká spolehlivost a přijatelná cena jsou klíčovými vlastnostmi všech těchto aplikací pro automatizaci budov a navíc musí splňovat požadavky, které jsou popsány v normě IEC / EN 60335 -1.

Obrázek 3: TRACO Power TBLC série jsou 6 až 90 W zdroje, které se umisťují na Din lištu, a jsou určeny pro automatizaci budov. Mezi jejich vlastnosti patří: vysoká účinnost a nízký pohotovostní příkon> soulad s normou ECO; Schváleno dle UL 1310 třídy II a UL 508; Kompatibilní s domácími spotřebiči třídy NEC 2 a IEC / EN 60335-1; Spolehlivost dosahuje MTBF> 1,9 mil. hodin. (Zdroj obrázku: TRACO Power)
 

V celém dodavatelském řetězci je třeba pečlivě plánovat

Výrobci stále více používají nástroje, které jsou v automobilovém průmyslu zavedeny po celá léta. Jedná se o analýzu poruchových stavů, nápravná opatření, zprávy 8D, DFMEA, PFMEA, Total Quality Management atd.

Dnes si Total Quality nachází cestu do téměř každého vývoje. Vývojář produktu nese mnohem větší odpovědnost za kvalitu svého vývoje než před 10 lety. Rychlá, spolehlivá a ekonomická dostupnost všech komponent může přispět ke zvýšení produktivity. To znamená, že v kritických aplikacích, například ve zdravotnictví, automatizaci budov, musí být nejen efektivní, miniaturizované s extrémně nízkou spotřebou energie v pohotovostním režimu, ale také musí být k dispozici po celá desetiletí a plně v souladu s příslušnými normami a předpisy.

 

Článek vyšel v originále „Evolving Challenges of Powering Industrial IoT Applications“ na webu DigiKey.com, autorem je Florian Haas.

Hodnocení článku: