Jste zde

Software

Co to je Ethernut

Cílem tohoto článku je shrnutí všech podstatných vlastností tohoto malého real time operačního systému s podporou mnoha základních Ethernetových protokolů (IP, ICMP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, SNTP a dalších), který se stále vyvíjí a s tím se postupně objevují nové možnosti použití.

Provozování aplikací na operačních systémech Windows NT/2000/XP

Z pohledu programátora mají operační systémy založené na jádře NT svá specifika neslučitelná s

předchozími verzemi Windows. Při pokusu o spuštění aplikace napsané právě pro Windows95/98/ME může docházet k

nepříjemným překvapením nejen při jejich spouštění, ale i při běhu.

Stránky