Jste zde

Návrh obvodů

Hledáte levné a jednoduché řešení bezdrátového přenosu dat? Zvolte Bluetooth BTM-112!

00_per.jpg

Existuje mnoho řešení bezdrátového přenosu dat na různých frekvencích a od různých firem. U celé řady z nich však budeme potřebovat dva moduly. V levnějších variantách jsou to přijímací a vysílací, příp. dva dražší hybridní moduly, které přijímají i vysílají. Modul BTM-112 lze naproti tomu spárovat se zařízeními, která již mají integrovaný Bluetooth, jako např. notebook nebo mobilní telefon, takže nám stačí pouze jeden modul a není nutná dvojice. Tento modul rovněž podporuje přenos dat v obou směrech (full duplex). Další výhodou je vysoká přenosová rychlost, kterou lze pomocí AT příkazů nastavit od 1 200 b/s až do 460 800 b/s.

Vývojový kit Quectel v praxi: GPS snadno a rychle

Jednou z možností zjišťování aktuální pozice je systém GPS – všeobecně známé řešení, využívané v celé řadě aplikací. Když pak chceme realizovat něco vlastního, nemusíme hned kupovat drahou navigaci nebo mobil s integrovanou GPS. Stačí sáhnout po výrazně levnějším modulu GPS L30 od společnosti Quectel.

Nekonečná fáze vývoje? Víme jak na to!

Vývojáři stále čelí tlaku ze strany zákazníků nebo také své konkurence a nemohou si proto při uvádění nových produktů na trh dovolit žádné zpoždění. V takovém prostředí se svižným tempem proto rozhodně nelze opomíjet fázi plánování včetně následné realizace. K celé věci je potřeba přistupovat se smělostí, nicméně některé společnosti až příliš často zlehčují nebo dokonce přehlížejí celou řadu kroků, vyhrazených etapě plánování. Klíčovou úlohu zde přitom hraje samotný návrh a také jeho ověření, při kterém s výhodou využijeme možností počítačové simulace na úrovni elektrického návrhu i desky plošného spoje (PCB).

Více v překladu původního dokumentu TI s názvem Tools to Shrink Your Design Cycle Times.

Elektrické přetížení – přízrak nebo jen zlý sen?

Setkala jsem se již se zákazníky, kteří si stěžovali, že jim naše společnost odeslala špatný výrobek. Když jsem se pak zeptala na to, jakou poruchu součástka vykazuje, řekli mi: „Jen to nechce pracovat“. A tak zjišťuji, že si vývojáři mnohdy neuvědomují rizika spojovaná s elektrickým přetížením, při kterých nechtěně vyrábí problémy tohoto druhu. Více v překladu původního materiálu TI s názvem The Electrical Overstress Ghost.

Navrhujeme jednoduchou ochranu budiče LED

Chceme – li ochránit budiče LED se zvyšujícími měniči pro případ rozpojení výstupu, máme k dispozici několik možností. Bez náležité ochrany totiž může výstup budiče poškodit vnější MOSFET včetně Schottkyho diody. Na některá možná řešení tohoto problému se proto nyní podíváme blíže a vyjdeme přitom z původní aplikační poznámky Maximu s názvem Protect LED Driver in Backlit Displays.

Přesná detekce v magnetickém poli s převodníky Sigma Delta

Detektor MSS, který si nyní představíme, je vybaven novým mikrokontrolérem MSP430AFE253. Jedná se o derivát MCU řady AFE2x3 od společnosti Texas Instruments. Mikrokontrolérem zde zároveň rozumíme 3kanálový špičkový obvod se třemi samostatnými modulátory Sigma Delta druhého řádu, pracujícími v rámci dynamického rozsahu 100 dB. Tato řada mikrokontrolérů, nabízející souběžné vzorkování napětí a proudu, dosahuje v otázce přesnosti vynikajících výsledků. Článek je překladem původního dokumentu s názvem High precision Magnetic Sensor Switch (MSS) with sigma delta converter technology, který koncem května 2011 napsal Herbert Schwarz.

Solární osvětlení s bezdrátovou synchronizací – jak na to?

Představte si, že máte cestu, která bude osvětlena solárně napájenými lampami, přičemž každá z nich má své vlastní světelné čidlo, které ji po setmění aktivuje. Rozptyl parametrů čidel a také ostatních elektronických součástek způsobí rozsvěcení v různých časech, tzn. bez jakékoli synchronizace. Na to nám přece žádný starosta nekývne! Abychom tedy v dané ulici aktivovali všechna světla ve stejném čase, potřebujeme vhodnou synchronizaci, pokud možno bez jakýchkoli kabelů.

Jak na to nám prozradí Hans-Günter Kremser ze společnosti Texas Instruments v překladu původního článku s názvem Street Lights - A wireless network to synchronize street lamps based on ZigBee.

Stránky