Jste zde

Nová solid state relé TI útočí spolehlivostí i cenou

S novou izolační technologií v elektronických spínacích prvcích TI míří zejména na konstruktéry elektrických vozidel. Díky rozměrových i cenovým úsporám ale najdou uplatnění v řadě dalších aplikací s napětím do 1kV.

Hlavním trhem pro nová solid state relé, neboli izolační spínače TPSI3050-Q1 a TPSI2140-Q1 budou bateriové systémy pro elektrická vozidla s typickým napětím 400 nebo 800V. Uplatnění najdou i v jiných systémech, kde se dosud muselo využít galvanické oddělení s optickou vazbou, protože nová konstrukce umožňuje dosáhnout izolačního napětí 5kV RMS u TPSI3050 a 3,75 kV RMS u TPSI2140 při využití jediné izolační bariéry. Ve srovnání s opticko vazebními prvky dosahují solid stare relé také rychlejší spínání a vypínání v řádu mikrosekund.

Jako vždy to znamená možnost zvýšení bezpečnosti a přitom zmenšení celkového prostoru pro elektroniku a nižší náklady na materiál. K oběma prvkům jsou k dispozici také evaluační moduly TPSI3050Q1EVM a TPSI2140Q1EVM.

Více na ti.com/ssr-pr. Přečtěte si také článek How to Achieve Higher-Reliability Isolation and a Smaller Solution Size with Solid-State Relays.

Hodnocení článku: