Jste zde

Nové funkce STM32Cube pro zrychlení vývoje

STMicroelectronics aktualizovala softwarové nástroje STM32Cube, kde lze najít softwarové komponenty pro komunikaci a zpracování dat se senzory, správu napájení, zpracování zvuku či řízení motorů. Uživatelé mohou tyto komponenty samy vytvářet a sdílet s ostatními.

Aktualizace se týkají grafického nástroje STM32CubeMX verze 6.0 pro konfiguraci a generování inicializačního C kódu pro mikrokontrolery STM32 s jádrem Arm Cortex-M nebo stromové struktury pro jádra Arm Cortex-A.

Nové funkce se týkají také vývojové platformy STM32CubeIDE v1.4, která slouží pro konfiguraci periferií, generování kódu, kompilaci kódu a obsahuje ladící funkce pro mikrokontrolery STM32. Je založena na Eclipse / CDT frameworku, kde GCC toolchain slouží pro podporu vývoje a GDB pro ladění.

Oba nástroje nyní umožňují přímý přístup k nejnovějším standardním a rozšiřujícím balíčkům STM32Cube. Standardní STM32Cube MCU balíčky se specializují na ovladače periferií, middleware, příklady aplikací a Board Support balíčky (BSPs), které slouží pro snadné pochopení jednotlivých vlastností daného mikrokontroleru.

Rozšiřující balíčky STM32Cube doplňují standardní balíčky MCU STM32Cube tím, že dodávají další vestavěné softwarové komponenty pro komunikaci a zpracování dat s jednotlivými senzory, správu napájení či zpracování zvuku. Počet dostupných rozšiřujících balíčků STM32Cube neustále roste díky rozsáhlému a škálovatelnému ekosystému STM32Cube.

Díky novému výkonnému nástroji STM32PackCreator, který je součástí STM32CubeMX 6.0, mohou uživatelé nyní vytvářet a sdílet své vlastní rozšiřující balíčky STM32Cube s ostatními. STM32CubeMX verze 6.0 nyní také pomáhá uživatelům najít všechny vývojové nástroje dostupné v ekosystému STM32Cube.

Mezi tyto nástroje patří také AlgoBuilder.Jendá se o grafický nástroj pro návrh algoritmů pro mikrokontroléry STM32 a MEMS senzory. Speciálním nástrojem pro vývoj aplikací pro řízení motoru je ST-MC-SUITE. Kromě toho mohou uživatelé spustit STM32PackCreator a eDesignSuite, který pomáhá navrhovat přidružené systémové funkce, včetně zpracování signálu, různé převodní algoritmy a podporu RF obvodů.

   

 

Všechny prvky ekosystému STM32Cube včetně nástrojů a vestavěných softwarových komponent jsou k dispozici zdarma. Další informace a možnost stažení nejnovějších verzí naleznete na adrese www.st.com/stm32cube.

 

Hodnocení článku: