Jste zde

Nové D/A převodníky: Co je na čipu, to se počítá

20bitové D/A převodníky AD5790 a 18bitové D/A struktury AD5780 od Analogu nabídnou rozumnou výbavu, přesnost a stabilitu spolu s mimořádně nízkou hladinou šumu, nezbytnou k dalšímu navyšování přesnosti nejrůznějšího přístrojového vybavení.

Ve společnosti Analog Devices představili další D/A (digital-to-analog) převodníky, vynikající svou vysokou přesností a také neobyčejně nízkou úrovní šumu, takže mohou zjednodušit návrh precizního přístrojového vybavení a jemu obdobných zařízení. Nové obvody obsahují precizní struktury pro přizpůsobení své referenční části, díky nimž jsou připraveny k bezprostřednímu nasazení, při kterém navíc a ve srovnání se samostatně stojícími datovými převodníky nabídnou až 60procentní úsporu místa na desce plošného spoje. Vysoká linearita spolu s malým šumem D/A převodníků
 
  • AD5790,
    • System Ready 20-Bit, +-/ 2 LSB INL, Voltage Output DAC a
  • AD5780,
    • System ready 18-Bit +/-0.5 LSB INL, Voltage Output DAC,
omezuje potřebu systémové kalibrace s přihlédnutím k jeho nelinearitě, příp. dalších mnohačetných měření, průměrovaných v čase. Vysoká míra stability, umocněná malým driftem převodníků v čase a s teplotou, pak snižuje potřebu kompenzačních systémových řešení, zohledňujících stárnutí polovodiče včetně souvisejících teplotních důsledků. Ve výsledku tak obdržíme výrazné navýšení opakovatelnosti konkrétních měření, omezení nepříjemných odstávek či prostojů a také snížení nákladů na pravidelnou systémovou údržbu.
 
 
 
Vysoká linearita spolu s malým šumem D/A převodníků omezuje potřebu systémové kalibrace
s přihlédnutím k jeho nelinearitě, příp. dalších mnohačetných měření, průměrovaných v čase
 
 
Návrh přesných analogových systémů s sebou často nese spletité potíže v otázce propojování precizního D/A převodníku s celou řadou obvodů podpůrného či přizpůsobovacího charakteru s cílem
 
  • vyloučit nelinearitu,
  • minimalizovat zdroje termoelektrického napětí a dalšího rušení nebo
  • snížit chyby, vnášené offsetem.
 
Integrované precizní referenční buffery, zapracované v D/A převodnících AD5790 a AD5780, takové vývojové obtíže v high – endových systémech výraznou měrou zjednoduší a souběžně s tím dále omezí nejrůznější výkonnostní rizika i počet (neúspěšných) vývojových cyklů.
 
 
D/A převodník AD5790 nabízí přesnost ±2 LSB (20 bitů), zatímco AD5780 umožňuje v rámci svého teplotního rozsahu dosahovat ±1 LSB (18 bitů). Součástce je zároveň při zaručené monotónnosti předepsáno max. DNL –1 LSB. Převodníky AD5790 a AD5780 se vyznačují výstupním šumem v nízkofrekvenční oblasti o velikosti 1,1 µV špička – špička, spektrální hustotou šumu 9 nV/rt-Hz a teplotním driftem pod 0,05 ppm/°C. Výstup lze nakonfigurovat pro standardní unipolární systémy (+5 V, +10 V) či bipolární rozsahy (±5 V, ±10 V). Oba D/A čipy vykazují plnohodnotnou specifikaci v rámci posíleného teplotního rozsahu od –40 ºC až do +125 ºC.
 

Dostupnost a cena:

Obvody lze při odběru 1 000 ks pořídit již za $19.50 (AD5780), resp. $67.50 (AD5790).

Download a odkazy:

Hodnocení článku: