Jste zde

Zvyšující měnič se vstupním rozsahem 0,7 V až 3,6 V

11_per.jpg

S obvodem AS1310 jednoduše vyřešíme potřebu účinného napájení z bateriového zdroje. Bude – li Vin > Vout, dochází k přímému propojení vstupu s výstupem.

Společnost austriamicrosystems představuje obvod

 • AS1310,
 • Ultra Low Quiescent Current, Hysteretic DC-DC Step-Up Converter,

tj. hysterezní, zvyšující DC / DC měnič s mimořádně nízkou klidovou spotřebou, optimalizovaný pro „lehká“ zatížení (60 mA) a nejvyšší možnou účinnost – až 92 %. Velikost klidového odběru činí 1 µA, vstupní rozsah nahrává potřebám bateriových zdrojů v rozsahu od 0,7 V až do 3,6 V a na výstupu lze očekávat úrovně mezi 1,8 V a 3,3 V. Dokonce i při tak malých odběrech jako 100 µA účinnost stále dosahuje 85 %, čímž výrazně prodlužujeme výdrž přenosného zdroje.

Vzhledem k tomu, že se napájecí napětí celé řady bateriově „živených“ systémů přesouvá z 3 V směrem k 1,8 V, byl zvyšující DC / DC měnič AS1310 navržen tak, aby dokázal generovat obě úrovně, resp. dle konkrétního typu přímo 1,8 V, 2,0 V, 2,5 V, 2,7 V, 3,0 V nebo 3,3 V, příp. s krokem 50 mV. Pokud vstupní napětí překročí velikost napětí výstupního, přechází součástka do „průchozího“ režimu (tzv. Feed-through), ve kterém je vstup s příslušným výstupem přímo propojen. Vlastnosti spolu s technickými parametry zvyšujícího měniče AS1310 vhodně nahrávají potřebám zařízení, napájených z jednoho nebo také dvou článků, např. glukometrů, dálkových ovládačů, naslouchadel, bezdrátových myší nebo mnoha dalších aplikací s malými zatěžovacími proudy. DC / DC struktura se obzvláště hodí pro systémy, které většinu času tráví „zahálkou“ - Idle.

Pro další úsporu energie máme v případě AS1310 rovněž k dispozici režim Shutdown, ve kterém protéká méně než 100 nA (v tiskové zprávě chybně uvedeno 100 µA). Během shutdownu je výstup odpojen od baterie. Kromě toho všeho obvod podporuje nastavitelnou detekci slabé baterie. Pokud tedy napětí na baterii klesne pod práh, definovaný dvěma vnějšími rezistory, bude příslušný výstup stažen na log. 0 – tímto signálem pak rovnou indikujeme stav „Low Battery“, takže pro tento účel nepotřebujeme žádné přídavné IO. Celek je dostupný v 8vývodovém pouzdru typu TDFN o rozměrech 2 mm x 2 mm s teplotním rozsahem od -40 °C až do +85 ºC. Napájecí napětí pokrývá rozsah od 0,7 V až do 3,6 V.

Základní vlastnosti AS1310:

 • Vstupní napěťový rozsah 0,7 V až 3,6 V
 • Výstupní rozsah 1,8 V až 3,3 V – pevně
 • Zatěžovací proud 60 mA @ Vin = 0,9 V, Vout = 1,8V
 • Klidový odběr 1 μA (typ.)
 • Spotřeba během shutdownu < 100nA
 • Účinnost až 92 %
 • Odpojení výstupu během shutdownu
 • „Průchozí“ režim pro Vin > Vout
 • Nastavitelná detekce vybité baterie
 • Nevyžaduje žádnou vnější diodu či tranzistor
 • Tepelná ochrana
 • 8vývodové pouzdro TDFN, 2 mm x 2 mm

Dostupnost a cena:

Při odběru 1 000 ks vychází jeden obvod AS1310 na $0.66.

Download a odkazy:

 

Hodnocení článku: