Jste zde

Ochranné prvky pro bateriová úložiště

Nárůst zájmu o obnovitelné zdroje elektrické energie, zejména v oblasti solárních a větrných elektráren, zvýšil potřebu, jak vyrobenou elektřinu také efektivně skladovat. K tomu nám velmi dobře slouží bateriová úložiště, někdy také označované jako BESS (Battery Energy Storage Sytems).

 

Jedním z kritických faktorů je i dlouhodobá bezpečnost a spolehlivost. Bateriové uložiště by mělo nejen dlouho a dobře pracovat v různých, mnohdy nepříznivých podmínkách, ale musí se vyrovnat i s připojenou elektrickou sítí a spotřebiči. Konstrukce by měla být taková, aby se dosáhlo maximální úrovně bezpečnosti při obsluze i servisních pracích, které naopak musí být co nejjednodušší, abychom omezili finanční ztráty při jejich provádění. Tyto faktory jsou základním předpokladem pro zájem provozovatelů bateriových úložišť.

V naší nabídce naleznete součástky společnosti Littelfuse nutné pro konstrukci, výrobu a provoz bateriového úložiště tak, aby se dosáhlo maximální úrovně bezpečnosti při obsluze i servisních pracích a zároveň dlouhodobé stability
a spolehlivosti.

Blok 1) Základní bateriová buňka
Pojistky – chrání jednotlivé články baterie před velkým proudem při vnějším zkratu
TVS diody – ochrana proti přepětí
Teplotní senzory – monitorování systému pro nejlepší nabíjecí podmínky a jeho ochranu

Blok 2) Základní ochrana mezi buňkou, monitorováním a řízením
SMD nebo in-line pojistky – ochrana řídicí elektroniky jednotlivých článků
TVS diody - ochrana proti přepětí vzniklým při údržbě a práci s články baterie

Blok 3) Ochrana mezi řídícími obvody
TVS diody a TVS diodová pole - ochrana řídicí elektroniky jednotlivých článků
Blok 4) Ochrana mezi jednotlivými sadami bateriových článků
Pojistky – ochrana proti zkratu nebo přetížení

Blok 5) Hlavní, výkonový, řídící a ochranný modul
Velmi Rychlé pojistky  - ochrana proti přetížení a zkratu velkých výkonů
MOSFET spínač a driver – řízení výstupního výkonu
HVDC relé a DC odpojovač – hlavní mechanický spínač systému a pomocný spínač pro potřeby údržby
ARC Flash relé – ochrana před ničivým elektrickým obloukem

Blok 6) Řízení systému bateriového úložiště
TVS diodové pole nebo TVS diody – ochrana proti přepětí mezi sadami baterií a řídicí jednotkou systému
Pojistky - ochrana před nadproudem mezi sadami baterií a řídicí jednotkou systému

Oblast bateriových úložišť je velmi perspektivní obor, který čeká velký nárůst co do množství jejich provozu, tak jistě i do jejich zvyšování technické úrovně.
S výběrem konkrétních prvků z nabídky Enika.CZ, vhodných pro oblast bateriových úložišť, Vám rádi pomůžeme.

Více na tomto odkazu: https://www.enika.cz/littelfuse_v15/
www.enika.cz

Hodnocení článku: