Jste zde

PIC16F13145: MCU s blokem konfigurovatelné logiky

Nový modul Configurable Logic Block (CLB) nabízí hardwarová řešení na míru a pomáhá eliminovat potřebu externích logických komponent.

Mikrokontroléry, vybavené novým modulem CIP (Core Independent Peripher) – konfigurovatelným logickým blokem (CLB) – umožňují vytvářet hardwarové vlastní kombinační logické funkce přímo v MCU. Díky své integraci do MCU umožňuje CLB konstruktérům optimalizovat rychlost a dobu odezvy vestavěných řídicích systémů, čímž eliminuje potřebu externích logických komponent a snižuje náklady na kusovník (BOM) a spotřebu energie. Proces je dále zjednodušen nástrojem grafického rozhraní, který pomáhá syntetizovat vlastní logické návrhy pomocí CLB. Řada PIC16F13145 je určena pro aplikace využívající vlastní protokoly, sekvenování úloh nebo řízení I/O pro správu řídicích systémů v reálném čase v průmyslovém a automobilovém sektoru.

"Modul Configurable Logic Cell (CLC) je integrován do mikrokontrolérů Microchip již více než deset let a nový modul CLB je dalším krokem ve vývoji naší přizpůsobitelné logické nabídky, což umožňuje využití této rodiny MCU v aplikacích, které jsou obvykle doménou samostatných programovatelných logických zařízení," řekl Greg Robinson, viceprezident obchodní jednotky 8bitových mikrokontrolérů Microchip. "Jen málo jednočipových řešení na dnešním trhu řeší problémy vestavěných inženýrů v oblasti designu jako rodina PIC16F131 MCU. Nové mikrokontroléry zvládají vlastní logické funkce, minimalizují spotřebu energie, zjednodušují návrhy a mohou se přizpůsobit měnícím se požadavkům na design."

Provoz CLB není závislý na taktu procesoru, zlepšuje latenci systému a poskytuje řešení s nízkou spotřebou. CLB lze použít k logickým rozhodnutím, když je procesor v režimu spánku, což dále snižuje spotřebu energie a závislost na softwaru. PIC16F13145 MCU také obsahují rychlý 10bitový analogově-digitální převodník (ADC) s vestavěným výpočtem, 8bitový digitálně-analogový (DAC) převodník, rychlé komparátory, 8bitové a 16bitové časovače a sériové komunikační moduly (I2C a SPI), které umožňují provádět mnoho úloh na úrovni systému bez CPU. Rodina bude k dispozici v různých balíčcích od 8 pinů až po 20 pinů.

Vývojové nástroje
Rodina MCU PIC16F13145 je podporována MPLAB Code Configurator (MCC), bezplatným softwarovým plug-inem v rámci MPLAB® X IDE, který poskytuje jednoduché rozhraní založené na grafickém uživatelském rozhraní pro konfiguraci zařízení a periferií na desce, včetně CLB. Toto rozhraní zkracuje dobu vývoje, protože požadovanou vlastní logiku lze navrhnout schematicky s možnostmi pro pokročilého uživatele k využití jazyka HDL (Hardware Description Language). Nový syntezátor je k dispozici ve dvou variantách: integrovaný do MCC a online na logic.microchip.com. Sada PIC16F131 Curiosity Nano Evaluation Kit nabízí kompletní podporu pro navrhování s řadou PIC16F131 a tyto funkce jsou koordinovány pro bezproblémový vestavěný vývoj a zkrácení doby uvedení na trh.

https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors/8-bit-mcus/pic-mcus/pic16f13145

Hodnocení článku: