Jste zde

Ethernet

Základní pojmy problematiky připojování autonomních zařízení do sítě.

Propojování dosud na sobě nezávislých zařízení a vytváření z nich inteligentní celky je trendem,

který hýbe současným světem IT technologií. Dobrým příkladem tohoto trendu je průmyslový provoz, nebo inteligentní

dům. K připojení zařízení do sítě je však třeba použít hardwarové a softwarové řešení.

Stránky