Jste zde

Snadná detekce množství formaldehydu ve vzduchu

SFA30 je digitální senzor formaldehydu od společnosti Sensirion. Senzor je určen pro snadnou integraci do čističky vzduchu, ventilačních systémů nebo vnitřních monitorů kvality ovzduší.

Formaldehyd (chemický vzorec H2 -C = O nebo často HCHO), je bezbarvý plyn a nejjednodušší organická molekula, která obsahuje C, O, a H. Je vysoce reaktivní a má několik přírodních a umělých zdrojů. Koncentrace formaldehydu jsou v interiéru obvykle mnohem vyšší než venku, a proto je formaldehyd kvalifikován jako velmi specifická znečišťující látka v interiéru. 

V domácnostech patří mezi časté zdroje formaldehydu spalovací procesy, jako je kouření nebo vaření na plynových sporácích. V nekuřáckém prostředí jsou hlavním zdrojem stavební materiály a spotřební zboží. Formaldehyd, samotný nebo v kombinaci s jinými chemikáliemi, slouží ve výrobcích k mnoha účelům. 

Používá se například při tisku na oděvy, kde díky formaldehydu dochází k delší trvanlivosti tisku. Dále je formaldehyd součástí různých lepidel, kde po aplikaci dochází k jeho pozvolnému uvolňování. Jako konzervační prostředek se používá v některých barvách a nátěrových hmotách. Formaldehyd se také nachází v kosmetice, jako jsou některá tekutá mýdla, šampony nebo laky na nehty.

Nejvýznamnějším zdrojem formaldehydu jsou lisované dřevěné výrobky, jako jsou dřevotřískové desky, překližky nebo dřevovláknité desky MDF vyrobené pomocí pryskyřic na bázi formaldehydu. Tyto materiály se často používají jako podlahové krytiny a police. Zvýšená koncentrace formaldehydu může být přítomna v čerstvě postavených, zařízených nebo vymalovaných místnostech po celé měsíce.

Zdravotní hledisko

Ve vysokých koncentracích je formaldehyd ostře páchnoucí plyn, který způsobuje slzení očí, pocity pálení v očích a krku, nevolnost a potíže s dýcháním. Senzorické podráždění formaldehydem nastává již při koncentracích 0,15 mg / m3 (120 ppb). Vysoké koncentrace mohou u lidí s astmatem vyvolat záchvaty. Existují důkazy, že u některých lidí se může vyvinout alergie na formaldehyd. Bylo také prokázáno, že formaldehyd způsobuje rakovinu u zvířat a formaldehyd je podle IARC ( International Agency for Research on Cancer) klasifikován jako karcinogenní pro člověka.

Standardy

WHO stanovila směrnici pro kvalitu vnitřního ovzduší, kde je stanoven limit koncentrace formaldehydu 0,1 mg / m3 (80 ppb) po dobu 30minut. Vnitřní směrnice se pohybují od 8 ppb do 100 ppb v závislosti na prostředí a době expozice.

Měření koncentrace formaldehydu

Znalost vnitřní koncentrace formaldehydu je prvním krokem ke snížení expozice člověka pod doporučenou úroveň. Sledování nízkých koncentrací není jednoduchou záležitostí. Tradiční velmi přesné metody měření vyžadují místní odběr vzorků a vzdálenou analýzu ve specializovaném laboratorním přístroji. On-line monitory založené na tradičních elektrochemických senzorech trpí citlivostí na jiné těkavé organické látky. To ztěžuje spolehlivé měření formaldehydu. Hladiny formaldehydu lze účinně snížit zvýšením ventilace pomocí řízeného odvětrávání nebo pouhým otevřením okna. Pro profesionální výrobní haly, kde se pracuje s formaldehydem se používají speciální přístroje, které jsou schopny účinně odstranit formaldehyd ze vzduchu.

Modul SFA30

Na základě elektrochemické technologie Sensirion nabízí model SFA30 vynikající citlivost snímání formaldehydu s nízkou citlivostí na jiné těkavé organické látky.

Integrovaný snímač SHT v modulu poskytuje přesné údaje o vlhkosti a teplotě a umožňuje plně kompenzovat teplotní / vlhkostní změny prostředí. Díky vnitřní kompenzaci je kalibrovaný výstup v jednotkách ppb udržet v požadované přesnosti. Jako výstup lze zvolit digitální rozhraní UART či I2C. SFA30 se opírá o zkušenosti společnosti Sensirion se snímáním prostředí a patentovaný elektrochemický článek s technologií proti vysoušení, nabízí vynikající dlouhodobou stabilitu a životnost 6 let.

Technologie CMOSens pro snímání formaldehydu

SFA30 je založen na principu amperometrického (polarografického) elektrochemického měření. Tato metoda se vyznačuje velmi nízkou citlivostí na jiné těkavé látky a vynikající dlouhodobou stabilitou. Na pracovní elektrodě se formaldehyd rozloží a mezi proti-elektrodou a pracovní elektrodou protéká elektrický proud. Proud je úměrný koncentraci formaldehydu.

Vlastnosti:

 • Přesnost : ± 20 ppb nebo ± 20% měřené hodnoty, podle toho, která hodnota je větší
 • Rozhraní : I²C / UART
 • Rozsah napájecího napětí : 3,3 V nebo 5,0 V
 • Odběr proudu : 1,0 mA (průměrně)
 • Rozsah měření : 0 až 1 000 ppb
 • Výstup senzoru : koncentrace formaldehydu v ppb, RH, T
 • Doba odezvy : <2 min
 • Mez detekce : <20 ppb
 • Velikost modulu: 46 x 24 x 5,5 mm

Aplikace

 • Čističky vzduchu
 • Klimatizace
 • Monitory kvality vnitřního ovzduší

Startovací sada SEK-SFA30

Startovací sada SEK-SFA30 byla navržena pro snadné a rychlé použití senzoru formaldehydu SFA30. Kromě modulu SFA30 je sada SEK-SFA30 dodávána s kabelem UART-USB pro připojení k počítači, kde se nainstaluje software SEK-ControlCenter Viewer od společnosti Sensirion. Pro připojení senzoru k prototypovým platformám, jako je Arduino nebo RaspberryPi, je k dispozici 7 pinový propojovací kabel.

 

Více informací na https://www.sensirion.com/en/environmental-sensors/sfa30-formaldehyde-sensor-module/

 

Hodnocení článku: