Jste zde

Technologický průlom v optických PM senzorech

Senzor aerosolových častíc (PM) Sensirion SPS30 používá inovativní technologii, která udržuje prach mimo citlivé části a zabraňuje jeho akumulaci. Tato technologie umožňuje přesné měření po dobu více než 8 let nepřetržitého provozu 24 hodin denně bez čištění a/ nebo údržby.

Aerosolové částice v atmosféře

Aerosolové částice (PM) se skládají z komplexní směsi pevných částic a kapiček organických a anorganických látek ve vzduchu. Hlavními složkami PM jsou sírany, dusičnany, amoniak, chlorid sodný, černý uhlík, minerální prach a voda.

Klasifikace PMx 
x znamená, že průměr částice je stejný nebo menší než x μm. Například PM2.5 definuje částice s průměrem 2,5 μm nebo menším.

Zdravotní rizika 
Částice o průměru 10 μm nebo menším jsou nejškodlivější, protože tak malé částice mohou proniknout přes plíce do krevního oběhu. 
„Světová zdravotnická organizace (WHO) označila PM šířící se vzduchem jako karcinogen skupiny 1. Studie ukázaly, že neexistuje žádná bezpečná úroveň expozice PM a při jakémkoliv zvýšení koncentrace PM ve vzduchu se výskyt rakoviny proporcionálně zvyšuje.“ [res.mdpi.com]

Znečištění ovzduší:


Index kvality ovzduší (AQI)

„Environmental Protection Agency (EPA)“ ve Spojených státech vydala standard pro přijatelnou koncentraci častic PM2.5 and PM10 jako „National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) for Particulate Matter“. 

[https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-01-15/pdf/2012-30946.pdf]

„Doposud je znečištění ovzduší - vnějšího i vnitřního - největší environmentální riziko pro zdraví, přičemž zodpovídá za jedno z devíti úmrtí ročně. Pouze jedna osoba z deseti žije v místě, které splňuje pokyny WHO pro kvalitu ovzduší.“

Aktuální stav znečištění ovzduší v aktuálním čase na:  http://aqicn.org/map/world/. 
 

Co dělá SPS30 výjimečným?

 

1. Sensirion vyvinul inovativní technologii, která udržuje prach mimo citlivé části a zabraňuje jeho akumulaci. Tato technologie spolu s vysoce kvalitními a dlouhodobě stabilními komponenty umožňuje přesné měření po dobu více než 8 let nepřetržitého provozu 24 hodin denně bez čištění a/ nebo údržby.

2. Princip měření je založen na rozptylu laserového paprsku na částicích, pokročilé algoritmy umožňují přesné měření hmotnostní koncentrace (μg/m3) a počtu částic/cm3 pro různé typy prachových a jiných částic. Hranice detekce je 0,3μm.

a. Hmotnostní koncentrace: PM1.0, PM2.5, PM4 a PM10 
b. Počet částic/cm3: PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM4 a PM10

3. Plně kalibrovaný senzor s rozhraními UART a I2C

4. Rozměry 40,6 x 40,6 x 12,2 mm umožňují jednoduché zabudování do zařízení

Jak pracují optické senzory aerosolových částic?

Senzory využívají vlastnosti světla rozptýleného na částici k měření počtu, velikosti a koncentraci částic. Základní komponenty jsou: zdroj světla namířený na částice, detektor měřící světlo rozptýlené částicí a elektronické obvody, které zpracovávají a analyzují výstup z detektoru.

SPS30  využívá laserovou technologii k detekci, propočtu a měření aerosolových částic velikosti od PM0.5, PM1, PM2.5, PM4 do PM10. Alternativní technologie nabízené na trhu používají jako zdroj světla LED. Níže jsou znázorněny základní rozdíly v kvalitě signálu a měření při laserové a LED technologii.

• Laserový paprsek je zaostřen na malou oblast
• Malý průměr paprsku => vysoká výkonová hustota 
• Částice rozptyluje velké množství světla => velký odstup signál/šum 
• Signál přichází od každé částice individuálně 
• Příliš velké částice mohou být vyloučeny z měření

• Průměr paprsku podstatně převyšuje velikost částice
• Velký průměr paprsku => nízká výkonová hustota
• Částice rozptyluje pouze malé množství světla => malý odstup signál/šum
• Signál přichází od všech částic ozářených LED paprskem
• Velikost částic se nedá rozlišit
• Příliš velké částice se nedají vyloučit z měření

Sensirion začne senzor SPS30 expedovat 1.11.2018. Objednejte si první vzorky nyní, abyste měli jistotu, že začnete vývoj tak brzy, jak to bude možné.

Pokud máte zájem i o další produkty značky Sensirion, nebo potřebujete více informací, kontaktujte nás prosím na adrese sensirion@soselectronic.com

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Kontaktujte svého distributora

* Hvězdičkou (*) označené údaje jsou povinné.

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem.