Jste zde

10 setkání nad číslicovou a mikroprocesorovou technikou s autory populárních knih

Katedra elektrotechniky a informatiky VŠPJ zahajuje 19. října 2011 již 2. ročník (za určitých podmínek bezplatného) semináře, vedeného autory populárních knih o elektronice.

Katedra elektrotechniky a informatiky Vysoké školy polytechnické v Jihlavě pořádá seminář číslicové a mikroprocesorové techniky, jehož druhý ročník bude probíhat

 • každou středu od 19. října 2011 až do 21. prosince 2011 a to od 15:30 do 17:00.

SCMT 2011 je zaměřen na aplikace číslicové a mikroprocesorové techniky a výklad jazyka C. Pro studenty středních škol je vstup bezplatný!

Stručný přehled probíraných témat semináře SCMT 2011:

 • základní logické členy a kombinační obvody,
 • ověření kombinačních obvodů,
 • sekvenční obvody,
 • měření na sekvenčních obvodech,
 • programovatelná logická pole,
 • programování obvodů GAL,
 • syntéza automatů,
 • úvod do mikroprocesorové techniky a jazyka C,
 • základní vlastnosti mikrokontroléru ATMEL ATmega644,
 • ovládání portů,
 • úvodní příklady,
 • podmíněný příkaz,
 • datový typ pole a jeho použití,
 • příkazy cyklů a jejich použití,
 • použití CT a přerušení,
 • použití PWM, USART, A/D převodníku.
 
Lektorují akademičtí pracovníci Vysoké školy polytechnické Jihlava a autoři populárních knih o elektronice, číslicové technice, mikroprocesorové technice, číslicovém zpracování signálu a programování (podrobnější informace získáte kliknutím na jména autorů):
 

Registrace účastníků:

e-mailem: matousek@ vspj.cz (pozor, uvedeno v neklikatelné podobě a s mezerou za zavináčem)
 

Podrobnější informace:

telefon: 567 141 119, e-mail: matousek@ vspj.cz
 

Místo konání:

budova Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16 (nedaleko autobusového nádraží Jihlava)
 

Vysoká škola polytechnická Jihlava

VŠPJ je veřejná vysoká škola, zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy, zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.

Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. Významnou součástí studia jsou týdenní až celosemestrální praxe. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.) i možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách v tuzemsku nebo v zahraničí. Studium v akreditovaných studijních programech trvá tři roky a probíhá prezenční formou, v některých oborech rovněž kombinovanou formou. Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy a obory. V akademickém roce 2011/2012 studuje na VŠPJ více než 3 000 studentů.
 

Katedra elektrotechniky a informatiky  

Katedra elektrotechniky a informatiky se zabývá výukou jak předmětů informatického směru (základy práce s PC, programování, vytváření databázových aplikací) tak i předmětů elektrotechnického směru (elektrické a elektronické obvody, měření, programování řídicích aplikací). Studijní plán oboru Počítačové systémy je sestaven tak, aby student získal základní přehled v oblasti elektroniky, číslicové a mikroprocesorové techniky, PLC a programování. Systém povinně volitelných předmětů pak umožňuje, aby se studenti více věnovali oblastem svého zájmu (elektronika, mikroprocesorová technika, robotika, programování, počítačové sítě).
 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: