Jste zde

Architektura počítačů a mikropočítačů

Použití dotykových obrazovek a dotykových systémů je rok od roku výraznější. Dotykové aplikace zvyšují variabilnost aplikací v oblastech medicíny, průmyslových řídících systémů, jízdenkových a různých výdejních automatů. Dále jsou popsány principy činnosti analogových odporovéch snímačů, jejich rozdělení a obvyklé použití.

Architektura počítačů a mikropočítačů vychází ze dvou koncepcí:

 

  • von Neumanova architektura
  • Harvardská architektura

 

Harvardská a von Neumanova koncepce

Harvardská architektura má na rozdíl od von Neumanovy architektury oddělený paměťový prostor pro data a pro program. Harvardská koncepce dovoluje používat pro paměť programu například paměti typu ROM (Read Only Memory) a umožňuje v podstatě zdvojnásobení velikosti pamětioproti von Neumanově architektuře při stejně veliké adresové sběrnici. Bit nutný pro realizaci této možnostije obsažen v instrukčním souboru, který obsahuje instrukce pro komunikaci s datovou pamětí.

U von Neumanovy koncepce je paměť pro data a pro program společná. Tímto způsobem se můžemena istrukce dívat jako na data a během programu je můžeme měnit a ovlivňovat chování programu.

 

RISC a CISC architektura

Zkratky RISC a CISC představují dvě rozdílné architektury CPU (Central Processor Unit) - centrálníprocesorová jednotky. CISC (Complex Instruction Set Computer) má instrukční soubor s takovými instrukcemi,které pod jedním operačním kódem vykonají složité operace s variabilitou různých adresovacích módů.Toto se provádí za cenu zpracování těchto instrukcí ve strojových cyklech. Druhá koncepce RISC(Reduced Instruction Set Computer) je založena na předpokladu, že frekvence používání některých složitých instrukcí je tak malá, že se nevyplatí pro ně plýtvat plochou na čipu a v případě potřebyjsou nahrazeny posloupností jednoduchých instrukcí. Istrukční sada obsahuje malý počet jednoduchých instrukcí (cca 30).Díky tomu jsou jednodušší řídící obvody CPU a zkracuje se doba zpracování instrukcí. Řídící obvodyu CISC-architektury zabírají na čipu přibližně 60% místa, kdežto u RISC-architektury je to pouze6-10% a výkon instrukce s vyjímkou komunikace s pamětí je jeden strojový cyklus. Pro dosaženíco nejvyšší rychlosti omezené přístupy do paměti se u RISC-architektury ušetřené místo na čipu využije pro soubory registrů, k nimž je jednocyklový přístup.

Literatura

[1]     Zmrzlý, S.: Mikroprocesorová technika. Skripta VUT FEI Brno, PC-DIR Brno 1996.

 

 

Připravil: Ing.Milan Dřínek

Hodnocení článku: