Jste zde

Mazanie EPROM - čo je a čo nie je dovolené..

EPROM paměti jsou již pomalu na ústupu. Právě proto je ale dobré si občas zopakovat některé záludnosti, které vás mohly potkat.

Aby programovateľné a UV svetlom mazateľné obvody prinášali maximálny úžitok je potrebné pri programovaní zabezpečiť správny algoritmus na správne nastavenom a správnom type programátora. 

Čo je však potrebné vedieť o UV mazačoch? Chyba, alebo nesprávne použitie mazača môže spôsobiť rovnaké množstvo problémov, ako nesprávne použitie programátora. Na objasnenie, ako k takýmto chybám môže dôjsť, krátko z teórie.

Teória mazanie EPROMVymazaná EPROM má všetky bunky v stave HIGH. Počas programovania nastáva zmena. Bunky EPROM, ktoré majú byť naprogramované do stavu LOW sa nabijú privedeným elektrickým nábojom definovaných parametrov. Proces vymazávania znamená pomocou UV žiarenia zvýšenie vodivosti inak nevodivej izolácie hradla natoľko, aby náboj z bunky mohol migrovať do okolitého kremíka. Bunka sa týmto dostáva do stavu HIGH.
 

Typické chyby a mýty pri mazaní EPROM Fikcia: Vymazanie obvodu na 5 minút a následná kontrola vymazania je dostatočná a zistenie, či je obvod vymazaný korektne.

FAKT: EPROMky potrebujú na správne vymazanie presne špecifikovanú dávku UV žiarenia. Táto dávka je špecifikovaná výrobcom EPROM vo forme celkovej dávky (integrated dose) žiarenia na jednotku plochy. Táto dávka je typicky 15Wsec/cm2. Udaná hodnota je pre správne vymazanie minimálna a môže kolísať podľa výrobcu a typu obvodu (spomeňme na hrdinské sovietske EPROM). Pre výpočet doby mazania je teda potrebné vedieť túto celkovú dávku (nateraz uvažujme 15Ws/cm2) a UV výkon použitého mazača EPROM (EREPROM-01, cca 19mW/cm2). Z toho doba mazania je 15/0.019 = 790 sekúnd, teda s miernou rezervou 15 minút.

Pre ďalšie použitie zaveďme pojem podmazaná EPROM (resp. bunka v EPROM). Je to EPROM (resp. bunka v EPROM), ktorá nedostala plnú predpísanú dávku UV žiarenia.

Fikcia: Podmazaná EPROM sa ukáže ako nevymazaná pri kontrole vyamzania (BLANK CHECK) alebo pri teste na vymazanie pred programovaním.

FAKT: Podmazaná EPROM na cca 90% prejde testami na vymazanie. U väčšiny programátorov sa tento test vykonáva za štandardných podmienok, teda VCC=5V, prípadne VCC=5V+10%. Podmazaná EPROM sa teda aj s bunkami ešte čiastočne nabitými, prečíta ako vymazaná. Počas programovania je však obvod vystavený VCC od 6V vyššie a VPP od 12V vyššie (podľa typu algoritmu) naviac s interným oteplením. Podmazané bunky, ktoré nemáme v úmysle naprogramovať, môžu byť za týchto podmienok zvýšeného napájania a rastúcej teploty, prečítané ako naprogramované. Toto spôsobí v tomto lepšom prípade chybu počas programovania, ale ak takáto EPROM prejde procesom programovania a jej neprogramované bunky sa ako chybné prejavia až neskôr, potom mrháte cenný čas identifikáciou chyby v zariadení.


Treba si zapamätať


  • Obvod, ktorý je prečítaný ako vymazaný, nemusí byť skutočne prázdny. 
  • Vždy zaistite, aby obvody boli vymazávané dostatočne dlhý čas a teda obdržali minimálne predpísanú dávku UV žiarenia. 
  • Presvedče sa, či je okienko obvodu pri vymazávaní čisté. Zvyšky lepidla po odstránení ochrannej samolepky môžu redukovať UV žiarenie až o 90%. 
  • Ak si nie ste istý kvalitou UV trubice v mazači, vymeňte ju radšej skôr, napr. každý rok alebo po 2000 hodinách používania. 
  • Ak máte výrobný programátor (LabProg-48LV alebo PREPROM-02aLV) s možnosťou marginálneho testu (verifikácia pri minimálne a maximálne prípustnom napájacom napätí) po programovaní, nastavne si túto voľbu. 
  • Ochrannú samolepku z okienka obvodu odstráňte len počas etapy vymazávania. 
Ing. Ján Puobiš, ELNEC s.r.o. PREŠOV
Hodnocení článku: