Jste zde

RDS - Radio Data System

RDS - Radio Data System je sytém určený k přenosu doplňkových informací v sítích VKV FM radiových vysílačů.

Jeho základním účelem je přenos dat určených k identifikaci přijímaného okruhu (nazev stanice)  PS, automatickému přelaďování přijímače na zvolený programový okruh AF, přenos krátkých textových zpráv RT, dopravní hlášení TP a TA, rádiový paging RP a další informace. 

Data se zakódují diferenciálním kódováním a pak se přenášejí s rychlostí 1187,5 bit/s dvoustavovou fázovou modulací PSK na 57 kHz (viz. obrázek). Šířka pásma datového toku RDS je omezena na šířku která je k dispozici tj. 57 kHz ± 2,4 kHz. Tento se nachází i v přijímači a slouží k potlačení rušení. Rychlost přenosu 1187,5 bit/s ± 0,125 bit/s byla stanovena jako násobek 57 kHz (dříve používaný systém dopravních hlášení ARI) a tím i násobek pilotního kmitočtu 19 kHz. Pevným fázovým vztahem s pilotním kmitočtem se zabraňuje případnému rušení stereofonního signálu. 

Spektrum stereofonního signálu s RDS

Spektrum stereofonního signálu s RDS

Největší element skupiny je grupa, která má 104 bitů. Každá grupa obsahuje 4 bloky o 26 bitech a každý blok se pak skládá z informačního slova (16 bitů) a kontrolního slova (10 bitů). Přenos dat je plně synchronní a v tomto systému nejsou žádné mezery mezi grupami a bloky. 

Kontrolní slovo je zbytek po dělením mnohočlenem + 10-bitový binární řetězec (offset). 

Mnohočlen je dán výrazem : 

x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x3 + 1 

Služby systému RDS lze rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří nezbytně nutné informace, na které jsou bezprostředně vázány další aplikace. První skupinu tvoří informace PI a PS. druhou skupinu tvoří informace, které jsou od systému požadovány, a to AF, TP, TA a DI. Třetí skupinu tvoří všechny zbylé informace. 

Sužby systému RDS:

 • PI (Program Identification) - identifikace programu
  16-ti bitový kód identifikace státu, oblasti a stanice která vysílá daný program. Bity 1 až 4 slouží k identifikaci státu (Česká Republika, Alžírsko, Estonsko, Kypr, Irsko ... atd. = "2", tj 0010 - tento kód je společný pro více států). Bity 5 až 8 charakterizují oblast pokrytí : 
   
  ČísloZnačkaOblast anglickyOblast česky
  0 Local  místní program
  1 International mezinárodní program
  2 National  celostátní program
  3 SupraRegional národní program
  4 R1  Region #1  regionální program 1
  5 R2  Region #2  regionální program 2
  6 R3  Region #3  regionální program 3
  7 R4  Region #4  regionální program 4
  8 R5  Region #5  regionální program 5
  9 R6  Region #6  regionální program 6
  A R7  Region #7  regionální program 7
  B R8  Region #8  regionální program 8
  C R9  Region #9  regionální program 9
  D R10 Region #10  regionální program 10
  E R11 Region #11  regionální program 11
  F R12 Region #12  regionální program 12

  Bity 9 až 16 charakterizují referenční číslo programu a odlišují programy vysílané se stejnou oblastí pokrytí. Celý kód PI je potřebný pro vyhledání a přeladění přijímače na jiný vysílač, který vysílá stejný program (funkce AF). 

 • PS - (Program Service) - Název programu
  Název programu je určen jen pro zobrazení na displeji přijímače . Délka je 64 bitů tj. 8 alfanumerických znaků podle normy ISO 646. 
 • PTY - (Program Type) Typ programu
  Je to identifikační číslo, které určuje právě vysílaný žánr z 32 možností. Poslední číslo 31 je určeno pro poplachovou identifikaci. Tento kód lze také užít pro vyhledávací ladění podle žánru. Podrobná tabulka v pdf formátu. 
   
  ČísloTyp programu
  0 No programme type or undefined
  1 News
  2 Current Affairs
  3 Information
  4 Sport
  5 Education
  6 Drama
  7 Culture
  8 Science
  9 Varied
  10 Pop Music
  11 Rock Music
  12 Easy Listening Music
  13 Light Classical Music
  14 Serious Classical Music
  15 Other Music
  16 Weather
  17 Finance
  18 Children"s Programmes
  19 Social Affairs
  20 Religion
  21 Phone In
  22 Travel
  23 Leisure
  24 Jazz Music
  25 Country Music
  26 National Music
  27 Oldies Music
  28 Folk Music
  29 Documentary
  30 Alarm Test
  31 Alarm
 • RT - (Radiotext) - Radiotext
  Tato funkce slouží pro přenos různých textů a informací o délce 64 znaků, které se mohou zobrazit, nebo postupně rotovat na displeji přijímače. 
 • AF - (Alternative Freguencies) - Seznam alternativních kmitočtů
  Seznam (seznamy) alternativních kmitočtů dává informaci o různých vysílačích, přenášejících tentýž program v téže oblasti příjmu, nebo v sousedících oblastech, a umožňuje přijímačům vybaveným pamětí zaznamenat tento seznam (seznamy) a okmažitě se přeladit na jiný silnější vysílač. Lze užít jednu ze dvou metod: A, nebo B. 
 • TP - (Traffic - Program identification) - Identifikace dopravního vysílání
  Tento bit identifikuje že přijímaná stanice vysílá informace pro motoristy (dopravní hlášení). TP signál obvykle indikován na display autorádia, nebo LED diodu. Tento signál může být vzat v úvahu při automatickém laděním stanic. 
 • TA - (Traffic - Announcement identification) - Identifikace dopravního hlášení
  Tento bit identifikuje, že je právě přenášeno dopravní hlášení. Na tento signál může reagovat autorádio třeba tím že zvýší hlasitost, přejde z pohotovostního režimu, přeruší přehrávání CD nebo kazety nebo se přeladí z jiného programu který nepřenáší dopravní informace. 
 • DI - (Decoder Identification) - Identifikace pro dekodéru
  Signál DI identifikuje jeden ze 16 provozních stavů dekodéru v přijímači. Je to řídící signál pro nastavení dekodéru v přijímači. 
 • M/S - (Music/Speech switch) - Přepínač hudba/řeč
  Tento bit signalizuje informaci o tom, zda je vysílána hudba nebo řeč. 
 • PIN - (Programme Item Number) - Číslo programu
  Tento signál umožňuje přijímačům a magnetofonům reagovat na jednotlivé programy podle přednastavení (například nahrát nějaký program - obdoba televizního VPS). 
 • EON - (Enhanced Other Networks) - Informace o dalších sítích
  Tato služba přenáší informace o dalších sítích (vysílaných programech). Ke každé síti se přenáší PS, PI, PIN. TP, TA a seznam 25 alternativních frekvencí. To vše až pro 8 programových okruhů. 
 • TDC - (Transparent Data Channel) - Transparentní datový kanál
  Tento přenosový kanál může být využit pro přenos alfanumerických znaků včetně jednoduché mozaikové grafiky, nebo pro přenos dat. 
 • IH - (In-House applications) - Uživatelské aplikace
  Tento kanál může být použit organizací provozující vysílače, pro různé aplikace. 
 • CT - (Clock-Time and date) - Čas a datum
  Podle doporučení CCIR může být přenášen čas v UTC a modifikovaný juliánský den (MJD). V přijímači může být čas převeden na čas lokální a juliánský den na datum. Pak mohou být zobrazeny display. V na našich rádiích funkce téměř nepoužitelná čas není příliš přesný (alespoň v těch co tuto funkci vysílají). 
 • RP - (Radio Paging) - Rádiový paging
  Tato služba umožňuje jednosměrný alfanumerický paging. Účastník je vybaven kapesním přijímačem s účastnickým kódem. Maximální délka alfanumerické zprávy je 80 znaků a numerické 10 nebo 18 znaků. Pagingová síť může být rozdělena na 100 sítí, nebo může být jen jedna. Například budou-li čtyři vysílací sítě bude rozdělení skupin první 0-19, druhá 20-39, třetí 40-69 a čtvrtá 70-99. V případě ukončení Vysílání jedné sítě (např. v noci) může další síť převzít provoz pak bude třeba vysílat skupiny 0-39. V každé skupině je kód účastníka (0-9999). Celkem tedy jeden milión čísel. V normálním provozu se předpokládá že jedna síť obsahující 20-30 skupin bude mít asi 50 tisíc účastníků. 

  V české republice je jen jedna síť (na okruhu ČR1 PS: CR 1, PI: 232F, RP-Groups: 00-99) tedy skupiny 0-99. 

Závěr: 

RDS má dnes většina VKV FM stanic v ČR jde o službu levnou s minimálním nárokem na technologii. Ale jen málo nebo spíš žádné stanice využívají všechny funkce, které RDS nabízí. Je to způsobeno nejspíše neznalostí a špatnou konfigurací RDS kodérů. 
 
Hodnocení článku: