Jste zde

Simulace elektronických obvodů - I

Konstrukci elektronického zapojení může velmi urychlit počítačová simulace. Je možné efektivně pracovat i s programy, které jsou legálně zdarma. S těmi nejužitečnějšími vás seznámí série článků na toto téma.

Electronics Workbench

Toto je program mému srdci nejbližší. Nevyniká rychlostí ani dokonalostí simulace, ale neznám program s jednodušší obsluhou. Rozmístí se součástky, zapojí se virtuální přístroje a spustí se simulace. Vývoj programu sleduji řadu let a za vrchol považuji předposlední verzi - EWB 5, s kterou Vás seznámím. Poslední verze Multisim mě osobně zklamala a pokud nemáte extra rychlý počítač (nad P350 128 MB RAM..), spoustu místa na disku a  pevné nervy, nedoporučuji její stažení.
 

Ovládání programu :
 

schema

Animovaný gif ukazuje postup při kreslení schématu jednocestného usměrňovače. Součástky jsou rozděleny do skupin a pomocí myši se rozmísťují na plochu. Přiblížením myši k vývodu prvku a stisknutím levého tlačítka se vytáhne vodič. Při posuvu součástky nedojde k rozpojení obvodu a vodiče se přizpůsobí. Po kliknutí na vodič je možné jej myší posunout i do vhodnější (neautomatické) polohy. Uzly není zapotřebí vkládat, protože se vytvoří automaticky při připojování vodiče na stávající propojení dvou prvků.


 
simulace

Po spuštění simulace vypínačem v pravém horním rohu obrazovka osciloskopu postupně zčerná. To je dáno špatným nastavením časové základny osciloskopu. Pokud po úpravě běží průběhy na obrazovce příliš rychle, máte rychlý počítač a musíte ho více zaměstnat. V nabídce Analysis / Analysis Options / Instruments zrušte volbu Generate time steps automatically a zvětšete 100 na 1000 či více. Nebo je možné zvolit Pause after each screen. Dvojím kliknutím na vodič lze změnit jeho barvu a tím i barvu průběhu na obrazovce osciloskopu. Vypínač umožňuje bez přerušení simulace připojit a odpojit kondenzátor. 

Tlačítkem Expand lze osciloskop přepnout do většího zobrazení s možností kurzorového odečítání a posuvu zaznamenaného průběhu od spuštění simulace. Rovněž je možné zapnout režim grafu (4. ikonka zprava) a nastavit měřítka os podle potřeby a vložit rastr. V režimu grafu je povolen i tisk. Osobně ale preferuji přenos obrazovky přes schránku Windows do kreslícího programu. Takto lze přenášet i schémata například např. do programu Malování.
 

DOWNLOAD :
EWB verzi 5 lze stádnout zde z HW serveru  - ewbdemo.exe
 

V některém z dalších dílů bych vás seznámil s aplikací EWB5 při návrhu konkrétního zapojení.  


 
Hodnocení článku: