Jste zde

Indikátor napětí automobilového akumulátoru

Připojením tohoto zařízení do palubní sítě automobilu získáte jednoduchou informaci o stavu akumulátoru. Zařízení pomocí tří LED informuje o aktuálním napětí v palubní síti a může sloužit i jako indikátor poruchy dobíjení. Zapojení je určeno pro automobily s palubním napětím 12V.

Popis zapojení

Schéma zapojení obvodu je na následujícím obrázku. Prahová napětí pro rozsvědcení indikačních LED jsou vytvářena dvojicí zenerových diod (D6 a D10) zapojených v sérii s běžnými křemíkovými diodami (2 x 0,65 = 1,3V), které posouvají rozhodovací napětí o dalších cca 1,3V (D4, D5 a D8, D9). Jednotlivé tranzistory se otevírají na základě otevření kombinací D4, D5, D6 a D8, D9, D10 (při dostatečném napětí, které musí přesáhnout součet Zenerova napětí a závěrného napětí dvou křemíkových diod - 10 + 1,3 = 11,3V a 12 + 1,3 = 13,3V ). Dioda D3 blokuje rozsvícení D1, v případě, že je rozsvícena D7 a stejně tak je rozsvícení D1 blokováno přes R2 tranzistorem T2 při rozsvícené D2.

Rozhodovací úrovně a indikace

 Červená - nízké napětí akumulátoru  2,5 - 11,5 V
 Žlutá - pokud je motor vypnut správné napětí akumulátoru, při zapnutém motoru může indikovat poruchu dobíjení
 11,5 - 13,5 V
 Zelená - správná funkce dobíjení- při spuštěném motoru
 13,5 V +
(Hodnoty napětí v tabulce byly naměřeny u realizovaného vzorku)

 

schema
Schéma zapojení indikátoru
 

Stavba, oživení a vestavba do automobilu
Po osazení všech součástek doporučuji desku opatřit vrstvou ochranného laku (PLASTIK 70) a vestavět do krabičky. Velikostí vyhoví např. typ KPA02. Pokud to interiér automobilu dovolí, je možné desku vestavět přímo do palubní desky.

K palubní síti je indikátor vhodné připojit přes pojistku (F100mA) v kabelovém držáku. Indikátor by měl být připojen až za spínací skříňkou, aby zbytečně nevybíjel akumulátor.

 

Realizace na kontaktním poli
Zapojení bylo realizováno a proměřeno na kontaktním poli
 
navrh DPS
  Návrh motivu desky plošného spoje ( 43 x 46 mm, pohled ze strany spojů )
 

osazeni DPS
Osazení plošného spoje
 

Downloads & Odkazy

Schéma zapojení bylo s mírnými úpravami převato ze serveru www.redcircuits.com

Výrobní podklady pro DPS (pdf) jsou ke stažení pod článkem.

 

Seznam součástek

R1, R3, R4, R5, R6, R7, R82k2
R2100k
D1
LED 5mm červená

D2

LED 5mm žlutá
D3, D4, D5, D8, D9
1N4148
D6
BZX79C10
D7
LED 5mm zelená
D10BZX79C12
T1, T2
BC546
T3
BC556
X1
ARK500/2
PřílohaVelikost
PDF icon DPS_auto_bat.pdf26.34 KB
Hodnocení článku: