Jste zde

Vyšla kniha Eagle Prakticky

Všem přívržencům tohoto vynikajícího návrhového systému pro DPS (desky plošných spojů), dnes v krátkosti představím novou knihu z edice EAGLE od českého vydavatelství odborné literatury BEN. Jedná se o publikaci s názvem EAGLE prakticky která, je již v prodeji.

www.ben.czAutor (Zdeněk Plíva) se snažil do textu shromáždit své vlastní zkušenosti z práce s Eagle a zkušenosti získané při řešení nejrůznějších problémů, kterými jej "obšťastňovali" jiní uživatelé tohoto návrhového systému. Ukázalo se totiž, že ani dodávané anglické texty, ani předtím vydaná publikace "Eagle pro začátečníky" nejsou schopny na všechny otázky odpovědět.

EAGLE prakticky

Dostatečné množství materiálu pro tuto příručku vzniklo také pročítáním diskusních fór, čilou komunikací s autory systému Eagle, či metodou pokus-omyl při odhalování nejasností v nápovědě. Kniha je zaměřena na běžnou práci při navrhování desek plošných spojů s využitím co největšího možného potenciálu programu. Publikace neobsahuje informace o programování v ULP.

Členění knihy vychází ze struktury vlastního návrhového systému. Po úvodním popisu vlastností Eagle a možností Control Panelu jsou probrány vlastnosti a příkazy společné všem editorům. Po této zahřívací části následují hlavní kapitoly - zaměřené na editory schématu a desky plošného spoje. Je v nich popsáno prostředí editorů, význam jednotlivých příkazů a možnosti jejich použití, varianty nastavení jednotlivých parametrů a jejich vliv na výsledek práce. Kromě toho je uveden i postup návrhu, jsou naznačeny doporučené postupy, vhodné využití myši a klávesnice pro návrh s minimálním úsilím, s maximálním využitím všech možností systému. V neposlední řadě jsou komentovány jednotlivé parametry nastavení autorouteru (jeho funkce a možnosti použití) a nastavení parametrů pro návrh desky (Design Rules).

Protože návrh obvykle nekončí navržením všech vodičů, je v další kapitole věnována pozornost přípravě výrobních dat; je popsáno vhodné nastavení CAM procesoru, význam jednotlivých parametrů, i když je uvedena "pouze" tvorba nejpoužívanějšího formátu Gerber-274X pro motiv a Excellon pro vrtací data. Snad se tímto podaří snížit neopodstatněný ostych nemalé části uživatelů.

Poslední část knížky je věnována údržbě mozku návrhového systému - knihoven. Autor si uvědomil, že část uživatelů je od tohoto produktu odrazována právě obavami z přípravy vlastních součástek, vlastních knihoven. Na příkladech je uveden postup tvorby nové součástky od symbolu přes pouzdro až po vlastní definici vazeb mezi těmito částmi. U jednotlivých částí jsou uvedeny možnosti příslušných parametrů a jejich vliv na výsledný prvek knihovny.

Stručný seznam

  1. Instalace a spouštění systému
  2. Moduly Eagle
  3. Editor knihoven
Tomáš Coufal
tcoufal@ hw.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: 

Komentáře

Stahnete si ukazku knihy a prectete si posledni odstavec o zakazu sireni teto ukazky i prostrednictvim odkazu :)

Tak jsem kliknu na odkaz, abych zhlédl ukázku. Ani jsem to nečetl, ale asi si nekoupům knihu, kde je u vrstvy 1 top popisek součástky... Kousek scrolluju a další perla: Naučte se pracovat v palcovém rastru (mil). Měl jsem zato, že palec je inch a mil je inch/1000. Asi se časy mění. Není to sice kritická chyba, ale myslím, že v komerční literatuře by se neměla vyskytovat!

Není ta ukázka, ukázka knihy Eagle pro začátečníky ?
Mně přijde že jo. Podle toho co je napsáno na každé stránce dole :-)

Děkuji za upozornění!!!!
V podstatě hovořím o palcovém rastru. Pořád i u milu je to vždy tisícina onoho palcového rozměru.
Jako autor této "prvotiny" na poli této oblasti jsem v podstatě neměl s kým komunikovat.
Vždy je však v naší povaze "potrestat" aktivitu!!!

Ještě jednou děkuji za upozornění!!! příště si dám pozor na terminologii.