Jste zde

Znovu vychází kniha Mikroprocesory a mikropočítače

Na základě pozitivního ohlasu ze středních škol a univerzit dotisklo nakladatelství BEN - technická literatura opět učebnici Mikroprocesory a mikropočítače.

Mikroprocesory a mikropočítače

Cílem publikace je seznámení čtenáře s obecnou problematikou počítačů a mikrokontrolérů tak, aby byl schopen v krátké době začít používat kterýkoliv konkrétní typ procesoru, mikroprocesoru či mikrokontroléru. Výklad není zaměřen na jeden typ obvodu, ale jsou zobecněny základní vlastnosti. Vychází se přitom z průřezu produkce hlavních světových výrobců z posledních let. Hlavní důraz je kladen na mikrokontroléry, jejich vlastnosti, rozšíření o vnější obvody a zásady použití.

Nejedná se o specializovanou učebnici programování. Personální počítače jsou zmíněny jen okrajově.

Text je doplněn přehlednými obrázky a souborem doporučené literatury. V přílohách je obsažen i stručný přehled nutných vstupních znalostí, které mohou být prospěšné pro ty čtenáře, kteří se číslicovou technikou v poslední době nezabývali.

Kniha vznikla ve spolupráci se Západočeskou univerzitou.

Odkazy:

Bližší informace o knize najdete na stránkách nakladatelství BEN - technická literatura: Mikroprocesory a mikropočítače, kde je k dispozici podrobný obsah a ukázka.

Hodnocení článku: