Jste zde

MAX472 - nastavitelný zdroj proudu napájený 5V

Chcete si postavit nastavitelný zdroj proudu napájený 5V ?

Proudový regulátor na schématu sestává z napěťového stabilizátoru s malým úbytkem (MAX603) jehož napěťová zpětná vazba je odvozena z proudu proudového snímače se zesilovačem (MAX472). Toto spojení umožňuje regulátoru MAX603 nezávislost na změnách výstupního proudu. Při napájení z 5V zdroje má proudový zdroj výstupní rozsah 0V až 4,7V.

Výstupní proud IOUT 0mA až 250mA se nastavuje napětím 0V až 5V na vodiči ICONTROL takto: 0V nastaví IOUT=250mA a 5V nastaví IOUT=0mA.
Toto řízení velikosti výstupního proudu lze snadno provést i digitálně. Pro 12-ti bitové rozlišení (tzn. 60µA na LSB) lze použít DA převodník s paralelním vstupem MAX530, nebo se sériovým vstupem MAX531. Pro 10-ti bitové rozlišení (tzn. 250µA na LSB) je to MAX503 s paralelním nebo MAX504 se sériovým vstupem.

Při návrhu zapojení by měla být věnována pozornost výkonové ztrátě u obvodu MAX603. Při pokojové teplotě je povoleno 1,8W, takže rozumný limit spolu s rezervou činí 1,5W. Vnitřní výkonové namáhání je rovno naprogramovanému proudu krát napěťový rozdíl mezi vstupem (pin 1) a výstupem (pin 2). Při uvažování nejhoršího případu, což je IOUT=250mA, výstup zkratován, při výkonové ztrátě 1,5W může vstupní napětí dosáhnout maximálně 6V (6V x 250mA=1,5W).

S využitím materiálů MAXIM  Martin PeškaKatalogové listy ke stažení z HW serveru : 

Hodnocení článku: