Jste zde

MAX480 - bateriově napájený mOhm metr

Jednoduchý bateriově napájený adaptér, který umožní přeměnit běžný digitální multimetr (DMM) na

4-vodičový miliohmmetr, s nímž je možné přesně měřit odpor vodičů, vinutí, cívek pro vysoké proudy, proudových

bočníků apod.

Jednoduchý bateriově napájený adaptér na schématu umožní přeměnit běžný digitální multimetr (DMM) na 4-vodičový miliohmmetr, s nímž je možné přesně měřit odpor vodičů, vinutí, cívek pro vysoké proudy, proudových bočníků apod. Umožňuje rychlé nalezení zkratů v napájecích zdrojích nebo na deskách s plošnými spoji. Uvedený obvod měří s přesností okolo ±2%. Lze docílit i dosažení vyšší přesnosti, jak je popsáno dále.

Bateriový mili- a mikro- ohmmetr.

Obvod napájí neznámý (měřený) rezistor proudem 1A, 100mA, nebo 10mA v závoslosti na zvoleném rozsahu. Měřící proud je aplikován pomocí dvou (proudových) měřících šňůr. Poté je dalšími dvěma vodiči (napěťovými) připojen DMM s nastaveným rozsahem 2V. Touto konfigurací je sestavena 4-vodičová souprava pro měření malých odporu.

Připojený DMM zobrazuje měřený odpor přímo v W a to v okamžiku stisknutí tlačítka S1. Například odpor 1.000W je zobrazen jako 1.000V při zvoleném rozsahu 1A (na přípravku), to znamená, že 1mV odpovídá 1mW. Čtyř a pětimístné DMM mají často citlivost 1µV, což odpovídá rozlišení 1mW. Protože se výstup chová jako proudový zdroj, jsou eliminovány neznámé odpory přívodních a měřících šňůr, které by jinak způsobovaly chyby měření.

Přesnost měření je dána přesností použitého DMM, vstupního offsetu (±70µV maximálně) operačního zesilovače IC2 a tolerance rezistorů R1, R2, R4, R5 a R6. Při kalibraci se nejdříve nastaví 1A rozsah nastavením rezistoru R4, nebo trimrem připojeným mezi R1 a R2. Dále se nastaví rozsah 100mA a 10mA adjustováním rezistoru s nejvyšším odporem v odporových sítích (jsou-li použity, samozřejmě) R5 a R6.

Stisk tlačítka S1 zapne mikropříkonovou referenci IC1, která generuje 2,500V. Dělič R1 a R2 sníží toto napětí na 0,1V a operační zesilovač zajistí 0,1V na emitoru (source) tranzistoru Q1. Uvedený postup vytvoří proudový zdroj (0,1V přes rezistory R4, R5 a R6). Přepínač volby rozsahu volí proud 1A, 100mA nebo 10mA protékající smyčkou tvořenou rezistory, neznámým (meřeným) rezistorem, baterií 1,5V a tranzistorem Q1.

Je vhodné poznamenat, že uvolnění tlačítka S1 (nebo odpojení přípravku) zcela eliminuje proud 1,5V baterií (lépe článkem). Alkalický článek "D" umožní řádově tisíce jednotlivých měření i na 1A rozsahu, jestliže je S1 zapnut jen po nejnutnější dobu na přečtení údaje z DMM. Devítivoltová baterie vydrží roky, neboť je vybíjena proudem menším než 30µA.

Pro vyhledání zkratované součástky nebo zkratu na desce s plošnými spoji se nejprve připojí dva proudové vodiče přípravku tak, aby napájely část s hledaným zkratem. Pak se zapojí jedna z měřích šňůr DMM do místa připojení jednoho z proudových vodičů a druhou se postupně měří dotyčné obvody. Uvážíme-li poměr naměřených odporů (nejmenší a největší), můžeme snadno určit místo poruchy, ležící v odpovídající vzdálenosti od připojení jedné či druhé proudové šňůry. Naměříme-li konstantní údaje, znamená to, že přípravkem neprotéká proud, proto můžeme uvažované místo (pro dané připojení proudových vodičů) eliminovat.

S využitím materiálů MAXIM   Martin Peška


Katalogové listy ke stažení z HW serveru : 

Hodnocení článku: