Jste zde

Multifunkční relé

Univerzální zařízení, které je možno nastavit jako astabilní, monostabilní a bistabilní relé. Časy sepnutí lze nastavit v rozmezí od 2 sekund do cca 30minut. U bistabilní funkce se stav přepnutí může ukládat do paměti EEPROM mikrokontroléru a stav relé před přerušením napájení je po jeho opětovném připojení obnoven. Zařízení bylo navrženo pro přepínání stavů zabezpečovací ústředny, díky své univerzálnosti však nalezne uplatnění v jistě širším okruhu aplikací. Veškeré funkce se nastavují pomocí DIP spínače.

Technické parametry

 • Napájecí napětí 12V DC (9 – 16V)
 • Odběr proudu (při Ucc = 12,00V)
  • Relé sepnuto, LED indikace aktivní - 45 mA
  • Relé rozepnuto, LED indikace aktivní - 15 mA
  • Relé sepnuto, LED indikace neaktivní - 30 mA
  • Relé rozepnuto, LED indikace neaktivní - 6 mA
 • Funkce (nastavitelné DIP spínačem)
  • bistabilní (stiskem zapni, stiskem vypni - relé se přepíná sepnutím vstupu a setrvává v příslušném stavu až do dalšího impulsu na vstupu)
  • bistabilní s uložením stavu do EEPROM (stiskem zapni, stiskem vypni - relé se přepíná sepnutím vstupu a setrvává v příslušném stavu až do dalšího impulsu na vstupu, stav výstupu (relé) je ukládán do EEPROM a při výpadku a následném obnovení napájení je stav pře výpadkem obnoven)
  • monostabilní (po spojení vstupu je relé sepnuto na nastavenou dobu a poté se vrátí do výchozího rozepnutého stavu)
  • astabilní (blikač - vstup spojen - povolení funkce - relé přepíná v nastavených časových intervalech, je li vstup spojen)
  • u monostabilní a bistabilní funkce možnost nastavení časů 2s, 10s, 30s, 1min, 3min, 10min, 20min, 30min.

  osazeny prototyp
Osazený prototyp

Popis zapojení

 

Schéma zapojení je na následujícím obrázku. Srdcem zařízení je mikrokontrolér PIC 16F627A s příslušným firmware (ke stažení pod článkem). Napájecí napětí 9 - 16V DC se připojuje na svorkovnici K1, za ní je zařazena polovodičová pojistka a transil, který chrání další obvody proti přepěťovým špičkám. Napájecí napětí 12V pro relé je filtrováno kondenzátorem C1. Napětí 5V pro mikrokonrolér je získávano po oddělení diodou D2 a filtraci kondenzátorem C2 třísvorkovým stabilizátorem 78L05. K vlastnímu mikrokontroléru je připojena dvoubarevná LED pro indikaci stavu zařízení, výstupní relé (přes tranzistory T1 a T2) a vstupní svorka K6 s ochrannými obvody (R6, R7, D6). Dále jsou na pinovou lištu vyvedeny všechny potřebné signály pro programování osazeného mikrokontroléru metodou ICSP (In CIrcuit Serial Programming). Rozmístění kontaktů odpovídá programátoru Asix Presto a lze tedy použít přímé propojení kabelem 1:1. Pro nastavení zařízení je použit DIP spínač SW1. Spínač S1 má kontakty vyvedeny na svorkovnici K5 a slouží jako sabotážní kontakt při instalaci zařízení do krabičky (detekce otevření krytu krabičky).

 

schema
Schéma zapojení (po kliknutí se obrázek zvětší v novém okně)
 

Plošný spoj je navržen jako jednostranný a je přizpůsoben pro montáž do běžné hluboké lištové krabice (LK 80x28R hluboká) . Rozteč upevňovacích otvorů na DPS odpovídá umístění sloupků v této krabičce.

 

dps
Návrh plošného spoje (podklady pro výrobu ve formátu pdf ke stažení pod článkem)

 

osazeni

 Osazení plošného spoje

Osazení a oživení zařízení

 

Po osazení a vizuální kontrole DPS nastavíme na DIP spínači příslušnou funkci. Pro první ověření je vhodné nastavit astabilní klopný obvod a čas 2s. Nyní připojíme napájecí napětí 12V se správnou polaritou na svorkovnici K1. Pokud nyní spojíme vstup se zemí (propojení svorkovnice K6) mělo by relé v intervalu 2s přepínat a LED (pokud je zapnuta na DIP spínači) blikat.

Po kontrole funkce je vhodné plošný spoj opatřit vrstvou ochranného laku (např. PLASTIK 70 - pozor aby lak nenatekl do svorkovnic a DIP spínače) a vestavět do doporučené krabičky.

Programové vybavení mikrokontroléru

 

Mikrokontrolér využívá interní oscilátor, program zajišťuje cyklické čtení stavu DIP spínače a vstupu. Pro vyšší spolehlivost je použit watchdog. Nastavení jednotlivých funkcí zařízení pomocí DIP spínače ukazují náledující tabulky (znázorňují DIP spínač).

Firmware pro mikrokontrolér je ke stažení pod článkem (m_rele.zip). Na desce je připraven konektor pro ICSP programování osazeného mikrokontroléru. Rozmístění signálů na konektoru odpovídá programátoru Asix Presto a je uvedeno ve schematu.

Nastavení funkcí - DIP spínač

 

LED indikace zapnuta

 

1

2

3

4

5

6

ON
 

 

 

OFF
 

LED indikace vypnuta

 

1

2

3

4

5

6

ON
 

 

 

OFF

Monostabilní

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 

 

 

 

 

OFF
Astabilní (blikač, vstup spojen – povolení funkce)

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 


 

 

 

OFF
Bistabilní (stiskem zapni, stiskem vypni)

 

1

2

3

4

5

6

ON

  

 

 

OFF
Bistabilní (s ukládáním do EEPROM)

 

1

2

3

4

5

6

ON

  

 

 

OFF
Nastavení časů - DIP spínač

 

2 sekundy

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 

 

 

 

 

OFF

 

 

 
10 sekund

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 

 

 

 


OFF

 

 

 
30 sekund

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 

 

 


 

OFF

 

 

 
1 minuta

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 

 

 OFF

 

 

 
3 minuty (180 s)

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 

 


 

 

OFF

 

 

 
10 minut (600 s)

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 

 


 


OFF

 

 

 
20 minut (1200 s)

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 

  

OFF

 

 

 
30 minut

 

1

2

3

4

5

6

ON

 

 

 
OFF

 

 

 
 

 fuses

Nastavení pojistek (při načtení HEX souboru by se mělo načíst i nastavení pojistek, některé programátory však tuto funkci nepodporují)

 

Download a odkazy

Domovská stránka projektu - www.puhy.eu (aktuální verze firmware, naprogramované mikrokontroléry a DPS)

 

Seznam součástek

R1
odporová síť A, 6 x 10k
R2
470R
R3, R4
2k2
R5
100k
R6
10k
R7
680R
  
C1
220uF/25V
C2
100uF/25V
C3, C4, C6
100n RM 5mm
C5
10uF/16V
  
D1, D5
1N4007
D2
1N4148
D3
transil 15KE18C
D4
LED, dvoubbarevná, společná katoda ( - ) (červená / zelená)
D6
ZD 5,1V 0,5W (BZX83V5,1)
  
T1
BC327
T2
BC546
  
IO1
78L05
IO2
PIC 16F627A (naprogramovaný)
  
K1, K5, K6
AK500/2 (dvoupólová svorka RM 5mm)
K3
AK500/3 (třípólová svorka RM 5mm)
K2
pinová lišta (8 pinů)
  
F1
polyswitch 150mA
RE1
RAS 1215 nebo OMRON G5LE (cívka 12V DC, 1x přepínací kontakt)
S1
spínač (tamper - P-DM03S2P) 
SW1DIP spínač (6x ON-OFF, ležatý - DIL 6x EDG106S)
 

 

PřílohaVelikost
Package icon m_rele.zip1.6 KB
PDF icon m_rele.pdf143.43 KB
Hodnocení článku: