Jste zde

Šestimístný dvoukanálový čítač 2x 60MHz

Konstrukce jednoduchého šestimístného dvoukanálového čítače s mikroprocesortem PIC, vstupní

citlivostí 50mV a šíří pásma až 60MHz představuje měřící zařízení, které využijí nejen radioamatéři, pro jejichž

potřeby bylo zapojení vyvinuto.

Celé zařízení vzniklo na popud radioamatérů, kteří si chtěli postavit svůj vlastní TRX a potřebovali číst údaj o naladěné frekvenci na displej s dosti velkou přesností. Našli jsme způsob, jak toto vyřešit a to pomocí dvoukanálového čítače, který se zapojí jedním kanálem k BFO a druhým kanálem k VFO. Frekvence se pak vzájemně přičítají, nebo odečítají, podle toho jestli požadujeme USB nebo LSB signál . Výsledkem je pak zobrazení kmitočtu, který je právě naladěn. Měřená frekvence je zobrazována s přesností 100 Hz, což naprosto vyhovuje. Samozřejmě se toto zařízení dá použít jako samostatný čítač k měření krystalů, kmitočtů oscilátorů a jiných zařízení, kde potřebujeme zjistit kmitočet. Vstupní citlivost je od 50 mV do 2V max. Celé zařízení odebírá ze zdroje 60mA. U některých zařízení (Transceiverů) může stupnice rušit. Toto rušení lze jednoduše odstranit předřazením oddělovače signálu, který je uveřejněn na internetu na adrese http://www.vitkov.aktualne.cz/amateri


 

Popis zapojení

Měřené signály jsou přiváděny do bází tranzistorů KF524 kde jsou zesíleny a tvarovány na přibližně logickou úroveň. Dále jsou tyto signály přiváděny na vstupy hradel IO 74HC00, který slouží jako přepínač vstupních signálů. Přepínání je řízeno procesorem PIC16F84A/20. Tyto měřené kmitočty jsou dále vedeny do procesoru, který obě frekvence načte a uloží si je do paměti. Frekvence mohou být zobrazovány každá zvlášť a to podle toho, který z bodů (A,B,C) je právě připojen k zemi. Pokud není se zemí spojen žádný s bodů, pracuje zařízení jako jedno kanálový čítač. Spojením bodu C se zemí se zobrazí druhá měřená frekvence (druhý kanál). Spojením bodu A se zemí se měřené frekvence vzájemně sečtou a spojením bodu B se zemí se vzájemně odečtou, (VFO+BFO nebo VFO-BFO) u transceiveru. Tyto frekvence jsou načítány v intervalu 0.2 sekundy a neustále zobrazovány. IO. 4051 je pouze pomocný obvod pro ovládání displeje.

  
 Zdrojové soubory pro Eagle 3.55 jsou volně k dispozici
 

Desetinné tečky za druhou a pátou číslicí jsou zobrazovány pomocí tranzistorů BC547 a BC557 + dvou diod 1N4148. pokud bude zařízení napájeno napětím 5V. nemusí se osazovat stabilizátor 78L05. Všechny IO. včetně displej jsou usazeny do patic. Pozor na tři drátové propojky. Všechny součástky jsou běžného typu a to z toho důvodu, že se součáskami SMD umí málokdo pracovat. Použitý displej má označení BX-M322RD a je ho možno zakoupit u GME asi za 100Kč. Pokud by někdo chtěl realizovat displej ze samostatných číslicovek, může s patice pro displej vyvést vývody a zapojit číslicovky tak, aby pracovaly v multiplexním provozu. Toto zařízení nemá žádné záludnosti a pokud budou osazeny všechny součástky správně, tak pracuje na první zapojení. V čítači je použit pouze jeden nastavovací prvek ( kapacitní trimr 25pF),kterým dostavíme kmitočet krystalu tak, aby měřený údaj byl co nejpřesnější. Naprogramovaný PIC procesor, stavebnice, nebo celé zařízení si lze objednat telefonicky na čísle 556301240 nebo internetem na adrese oldajez@ cbox.cz

Přeji mnoho úspěchů

Oldřich Jež
oldajez@ cbox.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: 

Komentáře

Potřeboval bych kontakt na autora (Oldřich Jež)
tohoto čítače. Bohužel ty kontakty co jsou uvedeny v článku již nefungují. Dík