Jste zde

Spínaný regulátor 3A s obvodem L4974

foto.JPG

Následující zapojení představuje jednoduchý zdroj 3A se spínaným regulátorem L4974 v jeho doporučeném zapojení které umožňuje použít vstupní napětí až 30V a výstupem pak může být 5,1V-24V samozřejmě pevně nastavené. Hlavní výhodou zdroje je pak jeho účinnost, která dosahuje až 85%

Technické parametry

Uvst (min.) min. vstupní napětí - 15V střídavé (volit dle Uvýst.)
Uvst (max) max. vstupní napětí - 30V střídavé
Uvýst (min) min. výstupní napětí - 5,1V stejnosměrné
Uvýst (max) max. výstupní napětí - 24V stejnosměrné
Ivýst (min) min. výstupní proud - 200mA
Ivýst (max) max. výstupní proud - 3A
Tp (max.) max. prac. teplota okolí - 40°C
Tst (max) max. skladovací teplota - 120 °C
teplotní pojistka - ano
pojistka proti zkratu na výstupu - ano

Popis a návrh obvodového schéma

Spínaný zdroj je navržen pro připojení na střídavé napětí, oddělené od sítě transformátorem a pro max. výstupní stejnosměrné stabilizované napětí 24V s účinností až 85%.

Minimální výstupní proud odebíraný ze zdroje je 200mA. Při odběru menšího proudu není energie odebírána z výstupního filtru a zdroj nedává patřičné napětí na výstupu. Toto je však charakteristická vlastnost všech spínaných zdrojů. Je-li nutno na přechodnou dobu při trvalém chodu zdroje odebírat nižší proud než zmíněných 200mA, je nutno zatížit výstup trvale patřičným odporem.


Schéma zapojení zdroje
 

Popis zapojení

Vstupní napětí zdroje je usměrněno diodovým můstkem D1, filtrováno kondenzátory C1,C2 a přivedeno na vstup IO1 (pin 11). Napěťovým děličem R1,R2 je nastaveno minimální napětí Uvst. (pin14 IC1), při kterém překlápí výstup RST (pin 3). Hodnotu rezistoru R2 je možno dle potřeby změnit, popřípadě tento rezistor vypustit. Kmitočet oscilátoru je cca 125 kHz a závisí na toleranci použitých součástek v obvodu oscilátoru, kde je nutno použít stabilní součástky s minimální závislostí na teplotě. Totéž se týká prvků v obvodu frekvenční kompenzace.

Výstupní pulzní napětí z IO1 je zpracováno energetickým filtrem, složeným z L1 a C12 až C15. Tři spojené C13, 14, 15 redukují paralelním zapojením svojí výslednou indukčnost.

Napětí na výstupu lze v určitém rozsahu regulovat trimrem R8. Použité hodnoty odporů zpětnovazební smyčky pro různá výstupní napětí jsou uvedeny v tabulce 1.

Uvýst. nom. Ureg. (trimrem R8) R8 (trimr) Rx
5,1V
5,1V
zkratováno
zkratováno
8V
5,1V - 9V
5kΩ
zkratováno
9V
8V - 12V
5kΩ
2,2kΩ
12V
9V - 15V
5kΩ
4,7kΩ
18V
16V - 21V
5kΩ
10kΩ
24V
21V - 26V
5kΩ
15kΩ
Tabulka 1- Hodnoty součástek při různém Uvýst.
 

Konstrukce zdroje

Zdroj je postaven na oboustranném tištěném spoji FR4, tl. 1,5mm, tl. mědi 70u. IC1 je chlazen přes výstupy země (piny 5, 6, 15 a 16) a chladící plochou mědi po obou stranách plošného spoje. Vývody země jsou propájeny z obou stran spojů, na IO1 je vhodným způsobem nalepen chladič. K nalepení chladiče pro amatérskou stavbu lze použít vteřinové lepidlo. Při profesionálních stavbách se používají speciální lepidla, určená k těmto účelům.

Zvláštní pozornost zasluhuje cívka, která je vinuta na kvalitním jádru, odpovídajícím svými vlastnostmi co do kmitočtu a výkonu. Lze použít jádro MAGNETICS 58310, na které je navinuto 45 závitů isolovaným vodičem o průměru 0,91mm. Dioda D2 je zapájená do DPS a připevněna na chladič.

  
Obrazce plošných spojů
 

Všechny použité rezistory jsou s kovovou vrstvou, kondenzátory fóliové MKT s roztečí 5mm. Elektrolytické kondenzátory jsou standardní, radiální, pro min. napětí 35V, filtrační kondenzátor C2 je na napětí 50V.

Tabulka 2         Funkce jednotlivých vývodů L4972,L4974

PIN *) NÁZEV FUNKCE
1(6)
btsp
Cboot kondenzátor je zapojen mezi tento pin a výstup 20.
2(5)
nulování prodleva
Cd kondenzátor je zapojen mezi tento pin a zem. Určuje dobu resetovacího signálu, přítomného na pinu 3.
3(4)
nulování výstup
Otevřený kolektor tranzistoru. Výstup nulovacího signálu.
4(3)
nulování vstup
Vstup nulovacího signálu. Jeho překlápěcí úroveň je 5,1V.
5,6,15
16(8)
zem
Zem (GND).
7(10)
frekvenční kompenzace
Sérioparalelní kombinace RC se zapojuje mezi tento pin a zem. Určuje charakteristiku zisku.
8(12)
soft-start
Časová konstanta soft-startu. Zapojuje se přes příslušnou kapacitu na zem.
9(11)
zpětná vazba
Zpětnovazební regulační smyčka. Je spojena přes odpor k výstupu. Výstupní napětí reguluje tak, že na tomto pinu udržuje napětí 5,1V.
10
(13)
synchronizační vstup
Více zdrojů, osazených obvody L497x spojením těchto pinů se uvedou na stejný pracovní kmitočet.
11(9)
U vstup
Vstupní stejnosměrné napětí do zdroje.
12,19
nezapojeno
 
13(14)
U ref
Výstup referenčního napětí 5,1V
14(15)
U start
Interní startovací obvod. Zde se připojuje filtrační kapacita na zem.
17(1)
R oscilátoru
Externí rezistor, zapojený na zem určuje kmitočet oscilátoru.
18(2)
C oscilátoru
Externí kondenzátor, zapojený na zem určuje kmitočet oscilátoru.
20(7)
výstup
Regulovaný výstup.

*)označení pinů v závorce je pro obvody L4975, L4977 a L4970

Poznámky k realizaci

Je-li požadováno na výstupu 5.1V, pozice rezistoru Rx a trimru R8 se přemostí propojkou.  IC1 se osadí tak, že vývody země (GND) se propájí z obou stran plošného spoje s co největšími nálitky cínu. Dioda D2 je k chladiči přišroubována, styčné plochy opatřeny např. silikonovou vazelínou.

Celek vsadíme do plošného spoje, roznýtujeme trubičkové držáky chladiče a diodu zaletujeme.  Cívku L1 se musí vsadit do DPS s izolační podložkou tak, aby vznikla mezera mezi cívkou a měděnou folií desky, Na pouzdro DIP IC1 se nalepí chladič. Před lepením je nutné obě styčné plochy odmastit.


Osazovací výkres
 

Oživení

Po kontrole osazené desky se na výstup připojí taková zátěž, aby předpokládaný výstupní proud byl 1A. Vstup zdroje se připojí přes transformátor na síť a voltmetrem se změří výstupní napětí, které lze potom trimrem R8 doregulovat na požadovanou hodnotu. Zdroj se pak postupně zatěžuje až na Ivýst.= 3A. Osciloskopem se zkontroluje tvar pulsů na katodě diody D2 proti zemi, který by měl být pravoúhlý bez výrazných překmitů.

Seznam součástek

Pozice Hodnota Název
R1       30kΩ        metal.rezistor 0,6W vel 0207
R2       10kΩ        metal.rezistor 0,6W vel 0207
R3       15kΩ        metal.rezistor 0,6W vel 0207
R4       30kΩ        metal.rezistor 0,6W vel 0207
R5       22Ω        metal.rezistor 0,6W vel 0207
R6       4,7kΩ        metal.rezistor 0,6W vel 0207
R7       4,7kΩ metal.rezistor 0,6W vel 0207
R8 5kΩ trimr PT10V
Rx pro 9V 2,2kΩ metal.rezistor 0,6W vel 0207
pro 12V 4,7kΩ metal.rezistor 0,6W vel 0207
pro 18V 10kΩ metal.rezistor 0,6W vel 0207
pro 24V 15kΩ metal.rezistor 0,6W vel 0207
     
C1       100nF MKT       CF1-100N/J
C2 3,3mF/50V   E3300M/50V
C3 2,2uF/50V     E2M2/50V
C4 2,2uF/50V     E2M2/50V
C5 2,2uF/50V     E2M2/50V
C6 2,2uF/50V     E2M2/50V
C7 390pF ker.     CKS 390P/50V
C8 22nF MKT      CF2-22N/J
C9 2,2nF MKT     CF2-2N2/J
C10 100nF MKT    CF1-100N/J
C11 1nFMKT CF2-1N0/J
C12 1uF/63V CF1-1M0/K
C13 100uF/35V     E100/35V
C14 100uF/35V     E100/35V
C15 100uF/35V     E100/35V
     
L1       indukčnost 150uH  
     
D1 diod.můstek B250C4000
D2       dioda BYW29-150
IO1      regulátor L4974
     
K1 svorkovnice ARK210/2
K2 svorkovnice ARK210/2
CHL 1 chladič V7143
CHL 2 chladič V5074A

Všechny uvedené součástky lze pořídit v prodejní síti GM Electronic .

Odkazy

  • Dodavatel součástek použitých v zapojení GM Electronic, spol. s r.o. - http://www.gme.cz/
  • Čerpáno z KTE 1/98, str 5
Hodnocení článku: