Jste zde

Všední maličkosti III – DISPLEJ 100mm

dispsch_min.png

Následující článek přináší opět drobné odlehčení v podobě LED displeje o velikosti 100 mm. Displej byl původně vyvíjen pro konkrétního zadavatele v oblasti automatizace, zcela jistě tak najde využití i v řadách čtenářů serveru HW.cz

Tak jak je zvykem, displej je tvořen sedmi segmenty, v tomto případě je každý ze segmentů složen ze čtyř LED průměru 5mm, nejlépe vysocesvítivých (záleží samozřejmě na použití). LED každého ze segmentů jsou zapojeny do série, kvůli menší spotřebě, vzhledem k uvažovanému napájení 24V je rezerva více než dostatečná. Segmenty jsou buzeny prostřednictvím obvodu ULN2803 a ten je řízen prostřednictvím obvodu 74HC4056, jedná se tedy o displej řízení BCD kódem.

Jak už bylo uvedeno, displej je napájen z 24V, diody pak z 12V, zapojení tedy obsahuje nezbytnou stabilizaci pro LED a také pro řídící logiku. Samotné řízení prostřednictvím BCD je realizováno opět na úrovních 24V a je tedy nutné logiku ochránit. Zde je tento problém řešen stabilizací se zenerovými diodami. Pro náročnější aplikace je vhodné místo zenerových diod použít optočleny.

Napájení a řízení je vyvedeno na svorkovnice ARK500. Celá konstrukce je řešena na oboustranném plošném spoji, vzhledem ke vzdálenostem jednotlivých vývodů není problém DPS vyrobit i v domácích podmínkách.


Schéma displeje


Schéma displeje


Spoje TOP


Spoje BOTTOM


Součástky TOP


Součástky BOTTOM

Odkazy & Download

Hodnocení článku: