Jste zde

Zkoušečka ovládání satelitního konvertoru

Velmi jednoduchá konstrukce, jaké dáváme prostor jen zřídka.

Vývoj v satelitnej technike priniesol novú možnosť ovládania satelitného konvertora, ktorou je prepínanie pásiem pomocou signálu namodulovaného na napájacom napätí konvertora. Ako zistiť prítomnosť tohoto signálu a skontrolovať či to funguje opíšem v nasledujúcich riadkoch.

Ako to pracuje?
Neustály rozvoj satelitnej techniky a postupné zvyšovanie počtu kanálov prinieslo so sebou nutnosť obsadzovať aj vyššie frekvenčné pásma a postupne ich zapĺňať kanálmi. Problémom však spočiatku zostávalo ako prepnúť konvertor do vyššieho pásma bez nutnosti použiť k tomu nejaké káble navyše. Postupne sa začali vyrábať konvertory ktoré na prepnutie potrebovali signál 22kHz. Princíp činnosti spočíva v tom že po napájacom napätí konvertora (13/17V) ktoré slúži na prepínanie polarizácie sa šíry nasuperponovaný striedavý signál o frekvencii asi 22kHz a amplitúde do 1V. Ako takíto signál potom vyzerá je zakreslené na obrázku.
 


 
 

Princíp činnosti skúšačky 22kHz
Skúšačka ktorej schéma je na obr.2 je svojou funkciou veľmi jednoduchá. Odpor R1 spolu s led2 slúžia na indikáciu prítomnosti napájacieho napätia. Led1 sa rozsvieti pri prepnutí polarizácie keď je na výstupe prijímača napätie 17V. Na zistenie prítomnosti signálu 22kHz slúži led3 spolu s tranzistormi T1 a T2. Pokiaľ sa na napájacom napätí nenachádza striedavá zložka signálu 22kHz je tranzistor T1 otvorený lebo na jeho báze je cez odpor R8 kladné napätie, čím sa napätie v kolektore tohoto tranzistora blíži skoro k nule a tranzistor T2 zostáva zatvorený ( led3 nesvieti). V momente keď sa objaví v napájaní striedavá zložka signálu 22kHz táto prechádza cez kondenzátor C1 a na prechode báza-emitor sa usmerňuje. Na báze zostáva záporné napätie, čím sa tranzistor T1 zatvára a v jeho kolektore sa objaví kladné napätie ktoré je filtrované kondenzátorom C2 a otvára tranzistor T2 ( led3 svieti ).

Osadenie, oživenie a mechanická konštrukcia
Osadenie a oživenie by nemalo činiť žiadne problémy vzhľadom na jednoduchosť konštrukcie. Celá konštrukcia je postavená na jednostrannej doske s plošnými spojmi pričom zo spodku je pripájkovaný nasúvaťeľný F konektor. Po osadení vopred premeranými súčiastkami by to malo fungovať na prvé zapojenie.
 
 

Rozpiska súčiastok :
R1,R2,R9 1k
R3,R4 15k
R5 1k5
R6,R7,R8 100k
C1 22n
C2 1M
T1,T2,T3 KC239
ZD1 Zenerova dióda okolo 16V ( ja som použil 3 x 5V6 do série )
LED ľubovoľné led diódy 

 

Plošný spoj :

   

 

Stažení všeho potřebného k vytvoření konstrukce..
 

 DOWNLOAD 

Napsal : Zoltan Bako
Zpracoval : Jan Řehák
Hodnocení článku: