Jste zde

Konstrukce

Návrh rozširujúceho modulu pre vývojový kit 56F8006

Účelom návrhu a konštrukcie rozširujúceho modulu pre vývojový kit MC56F8006DEMO od spoločnosti Freescale je doplnenie alebo vytvorenie nových ovládacích, signalizačných a zobrazovacích jednotiek. Rozširujúci modul je predovšetkým určený ako vzdelávacia pomôcka pri tvorbe začiatočníckych aplikácií. Užívateľ sa tak môže prakticky zoznámiť s mikrokontrolórmi, perifériami a systémom komunikácie medzi nimi, čo mu dopomôže pri návrhu vlastnej aplikácie.

Zariadenie na meranie teploty

345_01.jpg

Zariadenie vzniklo ako demonštrácia niekoľkých komunikačných metód na jednoduchom príklade akým je meranie teploty. Ďalším dôvodom bolo i to, že už v minulosti sme sa stretli so spracovávaním údajov z rôznych senzorov a ich následnou prezentáciou, či už ako zobrazenie na displeji alebo akustická indikácia. Zariadenie je založené na využití mikrokontrolérov a pri návrhu bol kladený dôraz na univerzálnosť a z toho vyplývajúce možné rozšírenia.

Návrh prístupového systému s využitím RFID identifikačných kariet a snímaním tváre pomocou kamery

344_01.png

V dnešnej dobe je bezpečnosť veľmi dôležitá. Teroristické útoky či rôzne krádeže spôsobili, že na bezpečnostné zariadenia sa kladú vysoké nároky. Tieto systémy sú o mnoho sofistikovanejšie ako tomu bolo v minulosti. Jednoduchá identifikácia osoby podľa identifikačnej karty je ľahko zneužiteľná a začína byť nedostatočná. V praxi sa k takejto identifikácií začínajú pridávať rôzne biometrické identifikátory napr. odtlačky prstov, či automatické rozpoznávanie tváre. Takisto aj tento projekt si kládol vyššie nároky na identifikáciu osoby. K jednoduchej identifikácií pomocou RFID kariet bol pridaný mechanizmus snímania tváre pristupujúcej osoby.

Autonómny robot pre SúŤažnú kategóriu mini sumo [R.U.D.Y.]

V tejto práci som si dal za úlohu postaviť autonnómneho robota pre súťažnú kategóriu mini sumo, ktorý sa mal a aj sa zúčastnil na súťažiach vo Viedni na Robotchallenge a v Bratislave na súťaži Istrobot. Robot spĺňa parametre konštrukcie, ako sú maximálne rozmery a hmotnosť robota, ktoré sú stanovené pravidlami súťaže.

Realizace dotykových kapacitních tlačítek

avr.jpg

Cílem tohoto projektu je využít obvod firmy Freescale k realizaci dotykových kapacitních tlačítek. Obvod MPR 084 je senzorový kontroler určený právě pro snímání dotekových kapacitních tlačítek. Během projektu bude navrženo obvodové uspořádání, jeho realizace a návrh programového ovládání pomocí AVR kitu s kontrolerem ATmega16. Výsledkem projektu bude model schopný detekce stisku tlačítka a jeho vypsání na znakový display.

Stránky