Jste zde

Konstrukce

Konstrukce: EthernetCommandBox s osmi relé

EthernetCommandBox (EthCoBox) je zařízení, umožňující vzdáleně (po Ethernetu nebo sériové lince) ovládat 8 reléových výstupů a číst stav čtyř vstupů 0-10 V. Zařízení se ovládá pomocí www prohlížeče nebo pomocí telnet příkazů. Ze svého PC, tabletu či mobilního telefonu tak můžete ovládat jakákoliv el. zařízení.

Návrh rozširujúceho modulu pre vývojový kit 56F8006

Účelom návrhu a konštrukcie rozširujúceho modulu pre vývojový kit MC56F8006DEMO od spoločnosti Freescale je doplnenie alebo vytvorenie nových ovládacích, signalizačných a zobrazovacích jednotiek. Rozširujúci modul je predovšetkým určený ako vzdelávacia pomôcka pri tvorbe začiatočníckych aplikácií. Užívateľ sa tak môže prakticky zoznámiť s mikrokontrolórmi, perifériami a systémom komunikácie medzi nimi, čo mu dopomôže pri návrhu vlastnej aplikácie.

Zariadenie na meranie teploty

345_01.jpg

Zariadenie vzniklo ako demonštrácia niekoľkých komunikačných metód na jednoduchom príklade akým je meranie teploty. Ďalším dôvodom bolo i to, že už v minulosti sme sa stretli so spracovávaním údajov z rôznych senzorov a ich následnou prezentáciou, či už ako zobrazenie na displeji alebo akustická indikácia. Zariadenie je založené na využití mikrokontrolérov a pri návrhu bol kladený dôraz na univerzálnosť a z toho vyplývajúce možné rozšírenia.

Návrh prístupového systému s využitím RFID identifikačných kariet a snímaním tváre pomocou kamery

344_01.png

V dnešnej dobe je bezpečnosť veľmi dôležitá. Teroristické útoky či rôzne krádeže spôsobili, že na bezpečnostné zariadenia sa kladú vysoké nároky. Tieto systémy sú o mnoho sofistikovanejšie ako tomu bolo v minulosti. Jednoduchá identifikácia osoby podľa identifikačnej karty je ľahko zneužiteľná a začína byť nedostatočná. V praxi sa k takejto identifikácií začínajú pridávať rôzne biometrické identifikátory napr. odtlačky prstov, či automatické rozpoznávanie tváre. Takisto aj tento projekt si kládol vyššie nároky na identifikáciu osoby. K jednoduchej identifikácií pomocou RFID kariet bol pridaný mechanizmus snímania tváre pristupujúcej osoby.

Stránky