Jste zde

Konstrukce

Proudová elektronická pojistka pro napájecí zdroj

Obvod elektronické proudové pojistky je vítán zejména v konstrukcích napájecích zdrojů a zejména při napájení oživovaných sestavovaných obvodů. Klasická tavná trubičková pojistka při špatně osazeném plošném spoji testovaného zařízení nestačí zachránit, někdy dosti drahé součástky před zkratovým proudem, než se pojistka přepálí, většina polovodičových prvků je již dávno zničená.

Regulátor otáček vrtačky

Regulovatelný zdroj pro vrtačku používá impulsní šířkovou modulaci. Šířková modulace je výhodná zejména z důvodu velké účinnosti a malým ztrátám při regulaci na aktivním prvku. Regulátor je vhodný pro vrtačky s jmenovitým napětím 12V (z 90% se jedná o všechny vrtačky). Maximální regulovatelný proud je 6A (dáno tranzistorem T1).

Jednoduchý automatický spínač světel automobilu

Zapomínáte si rozsvítit světla při jízdě v automobilu? Tento spínač světel slouží k automatickému sepnutí světel po nastartování automobilu. Spínač je velmi jednoduchý a hodí se do každého typu automobilu. Jelikož od 1.7.2006 je povinné celoročně svítit,je toto zapojení celkem užitečné.

Jednoduchá odolná nabíječka olověných akumulátorů

Nabíječka akumulátorů, kterou zde popisuji, patří mezi ty jednodušší. Přesto je však doplněna o řadu funkcí, které nás informují o stavu, ve kterém se právě nabíjený akumulátor nachází. Zvolil jsem nabíječku akumulátorů, která dodržuje nabíjecí charakteristiku U. Pro tento druh nabíjení je výhodné použít integrované monolitické stabilizátory napětí.

Síťová regulace s rozsahem 0 - 100 procent výkonu

Byl jsem postaven před situaci, kdy bylo potřeba vyřešit regulaci výkonu, pokud možno v rozsahu regulace 0 ? 100%. Existuje spousta zapojení, které jsou ovšem dosti obvodově složité, pro spolehlivou regulaci v tomto rozsahu. Při procházení katalogu jsem narazil na obvod T2117 firmy ATMEL, po prostudování katalogového listu obvodu, jsem byl překvapen parametry obvodu a tak jsem se pustil do stavby tohoto regulátoru.

Ochrana proti přepětí (5-25V / 5A)

Ke stavbě zmiňované ochrany proti přepětí mě vedla skutečnost, že většina elektronických součástek (aktivní polovodičové součástky) se příliš vysokým napájecím napětím zničí. Proto pro bezpečnost nákladných elektronických systému nebo přístrojů není tedy ochrana před přepětím žádný zbytečný luxus.

Stránky