Jste zde

Konstrukce

Sběrač dat

Sběrač dat je dvojitý voltmetr a čítač s pamětí a sériovým portem, pro komunikaci s počítačem

určený pro zachycení vzájemně závislého vývoje hodnot jednotlivých měřených veličin, sledovaných na jednotlivých

kanálech, nebo jejich vývoje v určitém časovém úseku.

Stránky