Jste zde

Konstrukce

ETHERNET V PŘÍKLADECH II

Microchip_logo.png

Následující článek je pokračováním miniseriálu o programování Ethernetových aplikací. V minulém a zároveň prvním díle jsme si popsali obvod ENC28J60 a také jsme si řekli, že Microchip uvolnil pro snažší práci s tímto obvodem TCPIP stack napsaný pro mikrokontroléry PIC. Dnes si ukážeme na jednoduchém přikladě, jak stack využít.

ETHERNET V PŘÍKLADECH I

ETHERN~1.png

Dnešním dílem začíná nový seriál o využití Ethernetových řadičů a modulů. Obsahem seriálu bude nejen výčet vlastností jednotlivých produktů, jak je zvykem v jiných zdrojích, ale jak bylo pravidlem u seriálu o modulech IQRF, hlavní část budou tvořit praktické aplikace s různými úrovněmi složitosti. Prvními součástkami, kterým se budeme věnovat, budou obvody ENC28J60 od fy Microchip a dále řadiče a moduly Wiznet od stejnojmenného výrobce. Nepochybuji, že se v průběhu seriálu vyskytnou z řad čtenářů požadavky na otestování dalších součástek a modulů. Bude-li to v mých silách, případně v silách kolegů, samozřejmě rádi vyhovíme.

Automatický Morse klíčovač - Telegrafní klíč s automatickým voláním radioamatérské výzvy

Jako radioamatér jezdím na kopce vysílat na mikrovlnných pásmech. Vysílat stále dokola ručním klíčem telegrafickou výzvu je únavné. Toto mé zařízení se připojí pomocí kablíku k vysílači a po zapnutí se vysílá naprogramovaná výzva v Morse. Jak skončí, zařízení přechází na příjem. Pokud se nikdo neozve, klíčovač pokračuje opět ve výzvě.

Stránky