Jste zde

Konstrukce

Tester sběrnice DMX-512

Tester výrazně zjednodušuje a urychluje hledání poruch na rozvodech osvětlovacích aparatur ovládaných po sběrnici DMX-512 (dle standardu USITT), což ocení zejména zvukaři a osvětlovači pracující s rozsáhlejšími systémy DMX. Tester lze samozřejmě použít i pro oživování a kontrolu funkčnosti vysílačů DMX dat při jejich vývoji, výrobě a opravách.

Proudová elektronická pojistka pro napájecí zdroj

Obvod elektronické proudové pojistky je vítán zejména v konstrukcích napájecích zdrojů a zejména při napájení oživovaných sestavovaných obvodů. Klasická tavná trubičková pojistka při špatně osazeném plošném spoji testovaného zařízení nestačí zachránit, někdy dosti drahé součástky před zkratovým proudem, než se pojistka přepálí, většina polovodičových prvků je již dávno zničená.

Regulátor otáček vrtačky

Regulovatelný zdroj pro vrtačku používá impulsní šířkovou modulaci. Šířková modulace je výhodná zejména z důvodu velké účinnosti a malým ztrátám při regulaci na aktivním prvku. Regulátor je vhodný pro vrtačky s jmenovitým napětím 12V (z 90% se jedná o všechny vrtačky). Maximální regulovatelný proud je 6A (dáno tranzistorem T1).

Jednoduchý automatický spínač světel automobilu

Zapomínáte si rozsvítit světla při jízdě v automobilu? Tento spínač světel slouží k automatickému sepnutí světel po nastartování automobilu. Spínač je velmi jednoduchý a hodí se do každého typu automobilu. Jelikož od 1.7.2006 je povinné celoročně svítit,je toto zapojení celkem užitečné.

Jednoduchá odolná nabíječka olověných akumulátorů

Nabíječka akumulátorů, kterou zde popisuji, patří mezi ty jednodušší. Přesto je však doplněna o řadu funkcí, které nás informují o stavu, ve kterém se právě nabíjený akumulátor nachází. Zvolil jsem nabíječku akumulátorů, která dodržuje nabíjecí charakteristiku U. Pro tento druh nabíjení je výhodné použít integrované monolitické stabilizátory napětí.

Stránky