Jste zde

Inteligentní řízení veřejného osvětlení? Prosím, jen ne bariéry!

Adaptivní veřejné osvětlení s inteligentním řízením se pomalu stává každodenní realitou, která však naráží na určité problémy. Jako nedílnou součást článku, popisujícího aktuální projekt ESOLi, proto rovněž zařazujeme pozvánku na bezplatný informační seminář do Prahy nebo do Brna s názvem Energeticky šetrné veřejné osvětlení.

Otázce moderního řízení veřejného osvětlení, příp. také komunikace po silových rozvodech, jsme se na stránkách hw.cz věnovali již dříve, např. v těchto článcích: 

 
S jakými aktivitami se v této věci můžeme aktuálně setkat v rámci EU nebo přímo u nás doma?
 

Co je a k čemu slouží projekt ESOLi?

Ušetřit na účtech za elektrickou energii pro veřejné osvětlení je možné, některé nové technologie totiž umožňují podstatné snížení nákladů za elektrickou energii. Koncem roku 2010 bylo po celé Evropě provozováno zhruba 80 miliónů světelných bodů s celkovou roční spotřebou okolo 60 TWh. Více než 60 % z této spotřeby však může být ušetřeno rekonstrukcí či přechodem na inteligentní systémy jako je adaptivní osvětlování ulic, použitím regulačních systémů nebo systémů využívajících LED (na hw.cz viz např. aktuální článek Jak na světelné zdroje s LED a výkony od 1 až do 400 W). Vyšší investiční náklady mohou mít např. v případech rekonstrukce stále přijatelnou ekonomickou návratnost a inteligentní systémy poskytnou další výhody v podobě zjednodušené údržby a komfortu obsluhy.
 
Obavy ze spolehlivosti nových technologií, značných počátečních nákladů a obecný nedostatek informací vedl Evropskou komisi k podpoře projektu ESOLi v rámci programu Intelligent Energy Europe. Projekt
 
  • ESOLi (z anglického Energy Saving Outdoor Lighting, Energeticky šetrné veřejné osvětlení)
 
se zaměřuje na výměnu znalostí a zkušeností, vývoj inovativních možností financování a vytvoření komplexní sítě klíčových aktérů. Celkovým cílem je rozšíření úsporných technologií ve veřejném osvětlení v Evropě a redukce emisí CO2.
 
 
 
ESOLi chce zvýšit povědomí o adaptivním veřejném osvětlování a inteligentním řízení. Cílem je rovněž urychlit užívání nejlepších dostupných technologií v Evropě. Celkovým úkolem ESOLi je podporovat rozšířené využití inteligentních osvětlovacích soustav ve venkovních oblastech a odstranit bariéry, které brání technologii v rozsáhlém uvedení na trh.
 
 
Projekt ESOLi nabízí zástupcům měst a obcí rady a možnosti podpory prostřednictvím workshopů. Dále nabízí seznam nejlepších pracovních postupů, srovnávací pomůcky, manuály pro organizaci výběrového řízení nebo případové studie. Mimo to nabízí projekt ESOLi také pokročilé školení pro projektanty a provozovatele veřejného osvětlení. Projekt rovněž spolupracuje s organizacemi pro standardizaci a regulaci za účelem zlepšení celkových podmínek.
 
Konsorcium ESOLi, koordinované Berlínskou energetickou agenturou, je tvořeno 16 organizacemi ze 14 evropských zemí. Jedná se o provozovatele veřejného osvětlení, energetické agentury, samosprávy, zástupce průmyslu a konzultační společnosti. V České republice se projektu účastní organizace s dlouholetými zkušenostmi s veřejným osvětlením a úsporami energie: Provozovatel veřejného osvětlení ELTODO a konzultační organizace SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie. Tyto organizace spolupracují s dalšími důležitými aktéry ve veřejném osvětlení v České republice (např. se Společností pro rozvoj veřejného osvětlení).
 
Jedním ze strategických cílů projektu je navýšení počtu inteligentních světelných bodů, proto je velmi důležitá propagace nové technologie a její přiblížení koncovým uživatelům. Několik užitečných informačních modulů je k dispozici přímo na internetových stránkách projektu, viz odkazy níže.
 

Energeticky šetrné veřejné osvětlení - informační seminář zdarma

V rámci evropského projektu ESOLi, který se zabývá prosazováním šetrného osvětlení, se uskuteční informační seminář. Seminář je zdarma a je určen pro starosty, zástupce obcí a měst a také ty, kteří se zabývají veřejným osvětlením. Součástí semináře budou základní informace o veřejném osvětlení, představení moderních trendů, možnosti snížení spotřeby a optimalizace veřejného osvětlení, představení nejlepších praxí z ČR a Evropy a výměna zkušeností s veřejným osvětlením mezi účastníky semináře.
 

Termíny (viz také Nadcházející události na hw.cz):

  • čtvrtek 8. září 2011, Praha, 9:30
  • čtvrtek 6. října 2011, Brno, 9:30
 
Podrobnosti k celé události naleznete ZDE, přihlášku pak TADY
 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: