Jste zde

Úsporná kancelář? Je to možné!

Podnikáte a faktury za elektrickou energii spotřebovanou v kanceláři jsou Vaší noční můrou? Uvažovali jste už o nákupu nové, úspornější kancelářské techniky? Pojďme se podívat na to, jaké konkrétní kroky je třeba udělat, abyste se ze zlého snu probudili.

Podle odhadu Energetického regulačního úřadu z konce září mělo v důsledku rozvoje fotovoltaických elektráren od roku 2011 dojít ke zdražení elektrické energie pro firmy o 17 %. Listopadový zásah vlády zdražení snížil na hodnotu 5,2 %. I tak je ale nejvyšší čas zjistit, zda není možné uspořit energii přímo v našich kancelářích. Účty za energie představují pro firmy jednu ze tří největších výdajových položek. Zatímco omezit mzdy či přímé náklady související s výrobou může mít negativní dopady na zaměstnance či zákazníky, úspory v oblasti elektrické energie nikoho bolet nebudou. Ekologickým chováním a nákupem úsporného zařízení navíc prospějete životnímu prostředí.

 

S úsporami je třeba začít v první řadě u lidí – jejich výchovou k hospodárnějšímu nakládání s energií a k odpovědnosti za stav životního prostředí

Příjemnou jistotou je, že potenciál úspor energie existuje v každé firmě, bez ohledu na oblast působení. Zatímco v domácnosti si úsporu průměrné rodiny poměrně jednoduše spočítáme, u firmy, která má sto i více zaměstnanců, se to už odhaduje obtížněji. Jak tedy zjistit, zda se vyplatí investice do modernější techniky a kde jsou v kanceláři slabá místa, kde se elektřinou plýtvá nejvíce? (čtenářům - odborníkům pravděpodobně nebude potřeba radit, přesto si myslíme, že následující text přináší zajímavé postřehy, na které mohou i jinak vzdělaní lidé v zápalu boje a pracovního nasazení občas zapomínat - pozn. red.)

Nejlepší je obrátit se na odborníky, kteří poradí jak komerční firmě, tak veřejné instituci. Právě na veřejné instituce se zaměřuje například Ekologický institut Veronica, který je úřadům, školám či knihovnám schopen zajistit provedení vstupního „auditu“ a zhodnocení současného stavu, připravit návrh opatření pro environmentálně šetrný provoz a proškolit zaměstnance. V letošním roce tyto služby využil například Magistrát města Olomouce, Krajský úřad Jihočeského kraje či ZŠ a MŠ v Ostopovicích. Obrátit se je možné i na Síť ekologických poraden či SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, které funguje už od roku 1990 a jehož posláním je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie (viz také článek Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech – přehled technologií a legislativy, publikovaný na hw.cz). Existuje ale i mnoho soukromých firem, které energetický audit zpracují na zakázku. Tento dokument, který má legislativou daný obsah a formu, je navíc ze zákona povinný pro soukromé subjekty s roční spotřebou energie vyšší než 35 tisíc GJ. Audit může doporučit změny v oblastech vytápění objektů, ohřevu vody, užívání elektrospotřebičů, osvětlování či zateplování objektů.

Začněte u každodenního provozu

My se zastavíme u nejjednoduššího řešení, které nevyžaduje stavební úpravy ani velké investice – efektivnějšího využití elektrospotřebičů, jež se v kanceláři nacházejí. Jak určit, které elektrospotřebiče si zaslouží naši pozornost? „Je třeba zaměřit se na spotřebiče s velkým příkonem a dlouhou dobou provozu. Spotřebu lze změřit tzv. powermetrem, který je možné si zakoupit nebo půjčit v energetických a ekologických poradnách,“ doporučuje Síť ekologických poraden.

K největším žroutům energie patří IT zařízení. Zvláště starší počítače a monitory mají na dnešní poměry neadekvátní spotřebu. Výrobci počítačových technologií doporučují zachovávat tříletý cyklus obměny firemního hardwaru. Například výměna běžného procesoru z roku 2005 za novější typ může ročně uspořit 300 kWh. Ještě vyšší úspory instituce dosáhnou, pokud přejdou na modely procesoru s grafickým jádrem přímo na čipu. Podle studie provedené v Německu se náklady na nákup nových serverů mohou vrátit již během devíti měsíců. Nové servery jsou totiž nejen daleko výkonnější, takže je jich pro obsluhu společnosti potřeba daleko méně, ale bývají i energeticky úspornější. Díky tomu, že neprodukují tolik tepla, je není potřeba tolik chladit. Modernizací serverovny je možné uspořit až 90 % energie.

I počítač má v noci odpočívat

Další možností, jak uspořit, je správně zvolit režim počítače při odchodu z práce. Mnoho zaměstnanců ani nerozlišuje mezi tím, jestli nechávají počítač zapnutý, v režimu spánku či pohotovosti (stand-by). Přitom i v režimu pohotovosti je příkon počítače kolem 5–10 W. Příkon samozřejmě ovlivňuje typ procesoru, grafika, ventilátor, typ monitoru a využívané periferie. Důležitý je také použitý operační systém. Pokud jsou zaměstnanci nedůslední nebo v nočních hodinách probíhají úpravy systému, je možné využívat vzdálené vypínání počítačů. Pro tyto případy vyvinula například společnost Intel technologii vPro, která umí na dálku vypnout počítač na konci pracovního dne a i v tomto vypnutém stavu zajistit jeho každodenní servis, opravy a aktualizace. Ráno pracovník přijde ke svému počítači, který bude na dálku opět zapnut do aktivního módu. Analýza společnosti Intel ukázala, že pokud firma vzdáleně vypne stolní počítače na noc na 12 hodin, sníží tím svůj účet za provoz počítačů až o 25 %, což u středně velké firmy se 100 osobními počítači může vytvořit roční úsporu 50 000 Kč.

Pokud firma vzdáleně vypne stolní počítače na noc, sníží tím svůj účet za provoz počítačů až o 25 %.

Inovativní technologie se používají i u notebooků. Příkladem je technologie Deep Power Down, která výrazně šetří energii tím, že v okamžiku, kdy je notebook nečinný, vypíná některé komponenty procesoru.

Používáte vhodná zařízení?

Je nezbytné mít všude v kanceláři stolní počítače? Roční energetická spotřeba nového stolního počítače se pohybuje kolem 1000 Kč, zatímco za notebook zaplatíte pouze 400 Kč. Technický potenciál úspory je skrytý i v obměně klasických monitorů za LCD (úspora se pohybuje v řádu několika desítek wattů na stanici). Tiskárny a faxy stráví většinu své životnosti ve stand-by režimu. Fax je v průměru aktivní pouze 3 % celkového času své životnosti, laserové tiskárny spotřebují v pohotovosti 75 % své celkové spotřeby energie. Pokud je to možné, dejte přednost víceúčelovým zařízením, tiskárna spojená se skenerem a fotokopírkou spotřebuje o 50 % méně proudu než každý z těchto spotřebičů odděleně. Ušetříte tak nejen elektřinu, ale i provozní náklady na spotřební materiál a servis, protože doplňujete jen jeden toner místo třeba deseti zásobníků.

I u multifunkčních zařízení je třeba hlídat jejich chod. Protože vlastně nepatří konkrétnímu zaměstnanci, stává se, že zůstanou zapnuté i po práci. Proto je užitečné je nastavit tak, aby se automaticky spínaly a vypínaly s malou rezervou před a po pracovní době pomocí digitálního spínače v zásuvce u kopírky. Na víkendy je pak možné zařízení odstavit úplně. Díky tomu lze ušetřit 350 kWh ročně za jeden přístroj. Úspora elektrické energie nepřináší pouze finanční zisk, ale přispívá též k ochraně životního prostředí. Všechny naše aktivity totiž za sebou zanechávají ekologickou stopu. Pouhým automatickým vypínáním monitorů a pevných disků počítačů po dobu jejich nečinnosti pomůže každá střední či velká firma ušetřit ročně několik desítek tun paliva a snížit emise skleníkového plynu CO2 o stovky tun.

10 úsporných tipů

1. Vybírejte si zařízení označená Energy Star nebo GEEA (Group for Energy Efficient Appliances), která mají nejnižší spotřebu energie ve stand-by módu, neboť pracují se systémem řízení energie.

2. Zachovávejte tříletý cyklus obměny hardwaru.

3. Preferujte LCD monitory před klasickými a notebooky před stolními počítači.

4. Využívejte dálkové vypínání počítačů.

5. Typ tiskárny volte podle intenzity jejího využití.

6. Pokud je to možné, využívejte multifunkční zařízení.

7. Pořiďte si efektivní nízkoenergetické žárovky.

8. Využívejte pohybové senzory pro vypínání světel v místech, kde není častý pohyb.

9. Označte vypínače světel tam, kde není jasné, k jakému osvětlení patří. Lidé často rozsvěcejí metodou pokus – omyl.

10. Nápojový automat vypínejte na noc pomocí zásuvkové lišty s vypínačem nebo přes časový spínač.

Dodatek:

Energetický štítek napoví

V roce 2001 vstoupil v České republice v platnost zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, podle nějž musí výrobci nebo autorizovaní dovozci vybavit své výrobky energetickým štítkem, který uvádí normované hodnoty o jejich provozu (množství spotřebovávané elektrické energie, hlučnost spotřebiče aj.). Energetický štítek rozděluje přístroje do kategorií A (A++) až G, přičemž výrobky A++ jsou z hlediska spotřeby nejúspornější. Správnost označení štítky průběžně kontroluje Státní energetická inspekce ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí.

Chytré sítě jsou už na obzoru

Chytrost sítě Smart Grid spočívá v monitoringu, automatizovaném řízení a adaptaci na aktuální podmínky v síti (např. zatížení, poruchy atd.), v obousměrné komunikaci s odběratelem a v efektivní integraci všech výrobních zdrojů elektrické energie. V budoucnu si tak odběratelé budou moci například vybrat ze širší nabídky tarifů šitých na míru jejich potřebám, podobně jako je tomu nyní u mobilních operátorů. Na rozdíl od současných systémů hromadného dálkového ovládání bude možné pomocí speciálních měřidel spínat spotřebu podle různých tarifů v různé denní době, resp. podle smluvních podmínek. Legislativa Evropské unie směřuje k tomu, aby v roce 2020 chytrými měřidly disponovalo více než 80 % odběratelů. Příští rok (materiál publikován v roce 2010) začnou „inteligentní“ měřiče spotřeby elektřiny na zkoušku dostávat od společnosti ČEZ vrchlabské domácnosti, firmy, školy a úřady. Viz také články na hw.cz:

Kam s elektroodpadem?

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou vysloužilá elektrozařízení odevzdat prostřednictvím tzv. odděleného sběru. Bezplatně je možné odevzdat ve sběrném dvoře, který má uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem ASEKOL, do 20 ks elektrozařízení o celkové hmotnosti do 150 kg. Pro větší množství elektrozařízení zajistí ASEKOL smluvní odvoz. Více na www.asekol.cz.

 

Celý článek vyšel v časopise Zpětný odběr 3/2010.

  • Časopis se věnuje nejen událostem kolem společnosti ASEKOL, ale i celkové situaci zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení v ČR, jeho aktuálním tématům a problémům. Neopomíná ani jednotlivé regiony. Důraz je kladen zejména na čtivost, zajímavost a aktuálnost obsahu. Časopis Zpětný odběr zvítězil v prestižní soutěži Zlatý středník 2007 v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry, kterou každoročně vyhlašuje PR Klub. Své vítězství obhájil také v roce 2009. Vychází 3x ročně v nákladu 6 000 ks.

Download a odkazy:

Domovská stránka společnosti Asekol: http://www.asekol.cz/

 

Hodnocení článku: 

Komentáře

Dovolil bych si nesouhlasit s několika body :(
1. Energy Star měl již stařičký P1 na 177MHz...mělo by se rozlišovat kterou revizi splňuje
3. Spotřeba 19' CRT starého 10let odpovídá 21' LCD s CCF trubicemi (stáří cca 3roky) - obojí se samolepkou Energy Star (spotřeba v průměru 45W)
8. Ze zkušenosti s pohybovými senzory a úspornými zářivkami bych neříkal podobnému zařízení úspora, střídavé rozsvěcení a zhasínání způsobí spíše opak. Určitě lepší řešení je časové relé na vypínači a hlavně klasická žárovka!
10. Vypínání odpojením od sítě - spoustě elektronických zařízení toto vypínání "nedělá dobře", dochází k napěťovým špičkám a elektrickému namáhání součástek, v případě spínaných zdrojů bych takovéto časté vypínání nedoporučoval

-Notebook je možná o něco úspornější (o integrovaný LCD monitor ale! na úkor o hodně horší ergonomie, servisovetelnosti a nakonec se stejně zaměstnavatel nevyhne externímu LCD, dokovací stanici a dalším periferiím takže cena o hodně převýší standardní pracovní stanici a na energii příliš neušetří. - spotřeba běžného notebooku je kolem 30W

Pohybový senzor s úspornou žárovkou je blbost. K pohybovému senzoru jedině klasická žárovka nebo LED. Někdy má ovšem jedna LED žárovka menší spotřebu než samotný pohybový senzor. Klasické žárovky jsou technicky překonaný přežitek, ale v některých speciálních případech nenahraditelné.
V práci a doma používám netbook EEE průměrná spotřeba 7 až 15 W. A k tomu velký LCD 21.5" monitor s LED podsvětlením 24W (max). Celkem tedy kolem 30 až 40 W. Standardní pracovní stanice se do tohoto výkonu nevleze, těch 30 W jsou jen ztráty zdroje.

jsem tam nejak nenasel - presto je to jedna z nejlevneji implementovatelnych uspor. Mozna ze je to zahrnuto v Energy star (ruzne ty powerdown mody atd.) ale kdyz to spravce nenastavi a neupozorni uzivatele, ze si tam nemaji instalovat zrouty CPU tak se nic neuspori.