Jste zde

Naslouchejte svým strojům aneb vibrace a jejich význam v průmyslu (2. díl)

Po rozboru vybraných přínosů, plynoucích z měření vibrací, v článku zmiňujeme současné možnosti analýzy, zejména pak v kontextu vývoje v průběhu času.
 

Typy měření vibrací

 
Mnoho let existovaly dva způsoby zjišťování stavu stroje na základě měření vibrací: spektrální analýza a celkové měření vibrací a ložisek.
 
 
 

Spektrální analýza

 
Zkušení specialisté na vibrace používají analyzátory vibrací k sofistikované analýze stavu stroje. Analyzují spektrum vibrací (amplitudu a frekvenci) a vytvářejí podklady pro testované zařízení a vývoj výsledků v průběhu času. Tato sofistikovaná analýza poskytuje informace nejen o samotné existenci problému, ale také pomáhá uživateli porozumět hlavní příčině poruchy a stanovit čas, kdy nastane.
 
Tento tradiční typ měření vibrací však vyžaduje značné zkušenosti a znalosti spektra vibrací a historie zařízení, a bývá proto zajišťován úzce specializovaným pracovníkem.
 
 

Celkové měření vibrací a ložisek

 
Zařízení na sledování vibrací, jako jsou pera pro měření vibrací nebo přístroje pro kontrolu ložisek, poskytují rychlé informace o stavu stroje tím, že sledují celkovou úroveň vibrací nebo stav ložiska a poukazují na existenci problému místo toho, aby důkladně analyzovaly spektrum.
 
Tato zařízení sledují signál nízkofrekvenčních vibrací jako celek, případně též vysokofrekvenční složku, a o celkových vibracích nebo stavu ložiska informují jediným číslem. Pokud jsou vibrace nebo hluk stroje větší, bude vyšší i tato hodnota. V tomto případě je pro porovnání hodnot nutná pravidelně zaznamenávaná historie měření.

Vibrometr Fluke 805 přináší nové standardy pro sledování vibrací, například činitel amplitudy CF+ se stupnicí od 1 do 16. Horší stav ložiska znamená vyšší hodnotu.


 

Nové standardy při sledování vibrací

 
Současné vibrometry, jako například Fluke 805, jsou již multifunkční přístroje, které kromě sledování vibrací poskytují kvantifikovatelné vyhodnocení, týkající se stavu ložisek, celkových vibrací a navíc metodou snímání infračerveného záření měří i teplotu. O vyhodnocení závažnosti celkových vibrací a stavu ložisek informuje čtyřstupňová stupnice, která označuje zdraví ložiska jako dobré, uspokojivé, neuspokojivé a nepřijatelné. Získaná data je možné z hlediska vývoje v průběhu času přenést do počítače pro následné zpracování.
 
Při identifikaci poruch ložisek používají analytici vibrací činitel amplitudy (Crest Factor). Jeho hlavním omezením při identifikaci poruch je to, že se nezvyšuje lineárně s tím, jak ložisko degraduje. Aby se toto omezení obešlo, vytvořila společnost Fluke vlastní algoritmus, známý jako činitel amplitudy plus (CF+). Hodnoty CF+ jsou v rozsahu od 1 do 16 a s tím, jak se stav ložiska zhoršuje, hodnota CF+ roste. Tím se významně zjednodušuje vyhodnocení stavu.
 
 

 

Sledování vývoje v průběhu času

 
Samotné údaje o celkových vibracích nebo stavu ložisek nemusí obsluze ani technikovi příliš pomoci v případě, že neví, co tato čísla znamenají. Uživatel nemusí vědět, které hodnoty jsou normální a které již signalizují problém.
 
Při využití současných vibrometrů může uživatel tento problém překonat pomocí funkce vyhodnocení závažnosti a vývoje v průběhu času. Po provedení měření v rámci prohlídky lze data snadno přenést do aplikace Excel, kde vývoj v průběhu času zobrazíme pomocí přednastavených šablon a grafů a porovnáme naměřené hodnoty celkových vibrací s normami ISO (10616-1, -3 a -7). Případná abnormalita tak může být rychle identifikována, zatímco přehledně sledujeme měnící se stav ložiska, zhoršující se zdraví stroje a také následná přijetí příslušných opatření.

 
Zdroj: Fluke
 
Hodnocení článku: