Jste zde

Teoretici bez inženýrského citu? Kam to kráčíš, automatizace

Učíme se učit! Dnes má každý počítač, zítra bude mít každý robota. Uplatnění nalezne všude: průmysl i medicína, Země i Mars, teorie i praxe, obří systémy i nano-roboti.

Jaké jsou perspektivy automatizace v České republice, v Evropě a ve světě? Jaké úkoly stojí před pracovníky výzkumu a vývoje v oboru automatizace a jaké trendy se prosazují v průmyslové praxi? A jak jsme na tom se vzděláváním v oboru?
 
Na tyto otázky hledali odpovědi účastníci semináře Perspektivy automatizace, který se konal 20. března 2012 v Brně jako součást doprovodného programu veletrhu Amper. Seminář moderoval prof. Petr Vavřín, emeritní rektor VUT v Brně a uznávaný odborník v oboru automatizace a řízení, který byl současně i odborným garantem celé akce. Na stránkách HW serveru jsme o události informovali příspěvky Perspektivy automatizace: Diskutujte o aktuálních příležitostech i trendech , dále pak Automatizace míří do Brna, a Vy? nebo též ve speciálních on – line vstupech.
 
Vysoké školy dosud vychovávaly spíše teoretiky, postrádající inženýrský cit a dovednosti pro samostatnou a kreativní činnost – to by se mělo brzy změnit | ilustrační foto: ČVUT
 
Podle dotazníkového průzkumu účastníky semináře nejvíce zaujaly prakticky zaměřené příspěvky, které se týkaly Ethernetu v průmyslové praxi, systémů SCADA a MES, efektivní tvorby softwaru pro průmyslové projekty a uplatnění strojového vidění při kontrole výroby.
 

Prezentace ke stažení

Na webové stránce projektu jsou k dispozici prezentace jednotlivých řečníků. Současně zde byl umístěn i webový odkaz na záznam rozhovoru s prof. Vavřínem o semináři a o tématech, která na něm byla probírána. Pořadatelé nebudou vydávat sborník, ale vybraní autoři byli požádáni o zpracování příspěvků do podoby článků, které budou postupně zveřejňovány v časopise Automa.
Příspěvek prof. Šebka z FEL ČVUT na téma Automatické řízení – nové trendy ve výzkumu a výuce upoutal zejména přítomné pedagogy, ale nejen je. Netradiční přístup ke studentům a snaha o co nejsilnější motivaci k vynikajícím studijním výsledkům, jak je prof. Šebek prezentoval, je nutné ocenit. Naproti tomu mnohé katedry a ústavy vysokých škol – katedra řídicí techniky, jejímž vedoucím je prof. Šebek, v tom v žádném případě není výjimkou – podle názorů manažerů z praxe i čerstvých absolventů vychovávají spíše teoretiky, kteří dokážou skvěle ovládat výpočetní a simulační programy, ale postrádají inženýrský cit a technické dovednosti, potřebné pro samostatnou a kreativní inženýrskou práci.
 
Protože jde o téma, které si zasluhuje více pozornosti, a také proto, že vzdělávání pro automatizaci je jedním z nosných témat časopisu Automa pro tento rok, bude mu věnována samostatná diskuse u kulatého stolu, k níž se bude moci prostřednictvím internetu připojit i široká odborná veřejnost. Informace budou ještě zveřejněny.
 
Velkou pozornost vyvolal také příspěvek Floriana Güldnera z ARC Advisory Group na téma Automatizace a výroba – jak bude svět vypadat za deset let? ARC Advisory Group je konzultantská a poradenská společnost, která není těm, kteří pravidelně sledují časopis Automa, neznámá. Soustřeďuje se především na podporu strategického plánování firem a benchmarking ve vybraných oborech. Přestože se některým posluchačům zdála přednáška Floriana Güldnera až příliš obecná, v počtu žádostí o stažení souboru s prezentací je na prvním místě.
Hodnocení článku: 

Komentáře

V prvom rade automatizácia je len pomerne drobnou súčasťou širšieho záberu.

Je podivu hodné, že naši teraz už stařičkí profesori na VŠ a univerzitách si to stále neuvedomili a nechávajú si to pomaly prejsť hlavou. Škoda.

Obměním Vaše tvrzení:

"V prvom rade čeština a slovenština jsou len pomerne drobnou súčasťou širšieho záberu z tisíců lidských jazyků a dialektů".
Mimo naše pidistátečky jsou tyto jazyky prakticky nepoužitelné. A přesto se jí věnují desetitisíce učitelů od základních škol až po univerzity 3. věku. A nikdo se nepozastavuje nad jejich úzkým zaměřením.
Myslíte si snad, že balicí linku na kostkové máslo nebo montážní linku na auta navrhne někdo, kdo v rámci "širšího záběru" mlhavě slyšel, že nějaká automatizace vůbec existuje? Pokud byste v oboru automatizace dělal, pak i po 30 letech praxe budete pouze "pokročilým začátečníkem" - takový je to obor se širokou působností.