Jste zde

Žádal vysoké rozlišení? Skloňovat bude DVB-T2

Více než roční experimentální vysílání potvrdilo všechny teoretické předpoklady a důležité vlastnosti systému DVB-T2. Zejména byla ověřena realizovatelnost rozsáhlé SFN sítě a vhodnost pro HDTV vysílání i další nové TV služby. Zároveň startuje mediální kampaň na podporu pozemního vysílání.

Technický test nového vysílacího standardu DVB-T2, který pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Český metrologický institut (ČMI) realizovaly České Radiokomunikace, probíhal od listopadu 2010 do konce roku 2011. Pro experiment byl zvolen kanál 25 mezinárodně zkoordinovaný pro Prahu a České Budějovice a dočasně zkoordinovaný pro Jihlavu. Pro jeho technické zabezpečení byla použita technologie připravená pro dokončení digitalizace TV vysílání, což umožnilo realizovat experiment poměrně velkého rozsahu, pokrývající více než 30 % území ČR.
 
 

Vysoké rozlišení již v půli roku?

 
DVB-T2 standard umožní vysílání obrazu ve vysokém rozlišení tak, aby bylo naplněno hlasité volání diváků po vyšší obrazové kvalitě, kterou přechod na současné digitální sítě nemohl nabídnout. Zároveň dojde ke srovnání vývoje zemské platformy s okolními zeměmi, kde se již v DVB-T2 standardu vysílá. České Radiokomunikace jsou připraveny zprostředkovat divákům vysílání ve vysokém rozlišení již v polovině letošního roku. Za tímto účelem již v únoru požádaly Český telekomunikační úřad o přidělení kmitočtové sady pro nekomerční test, který by měl probíhat 18 měsíců, tedy dostatečně dlouhou dobu k tomu, aby se v mezidobí připravila detailní strategie přechodu na DVB-T2 včetně vyhlášení výběrového řízení na frekvenční sady ze strany Českého telekomunikačního úřadu.
 
Buková hora | ilustrační foto ČRa
 
 

Pro každého něco, výrobce přijímačů nevyjímaje

 
Výsledky provedeného experimentu mohou být využity všemi subjekty zabývajícími se problematikou digitálního TV vysílání. ČTÚ tyto výsledky použije v procesu kmitočtového plánování pro vysílací sítě DVB-T2 i pro stanovení podmínek v rámci budoucích výběrových řízení pro udělení práv na realizaci vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. ČMI využije výsledky v rámci řešení dalších úloh a studií. Pro výrobce TV přijímačů má největší význam návrh nového D-Booku, který stanovuje minimální technické požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb v sítích DVB-T a DVB-T2 a zajišťuje tak jejich kompatibilitu s vysílacími sítěmi.
 
 

Historie technického testu DVB-T2 v České republice

 
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zadal v rámci svých smluvních vztahů s Českým metrologickým institutem (ČMI) vypracování technické studie týkající se digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. Pro možnost ověřování technických parametrů a vlastností systému DVB-T2 vydal ČTÚ tomuto subjektu individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na časově omezené období od listopadu 2010 do konce roku 2011, vlastní experimentální vysílání pak realizovaly České Radiokomunikace. Účelem experimentu bylo seznámení se se všemi technickými aspekty nového digitálního systému, ověření možných systémových parametrů a získání praktických zkušenosti s vysíláním v rámci rozsáhlých jednofrekvenčních vysílacích sítí. Na vyhodnocování experimentu se podílely všechny tři zúčastněné subjekty, tj. Český telekomunikační úřad, Český metrologický institut i České Radiokomunikace.


 

Digitalizace televizního vysílání v ČR ukončena, České Radiokomunikace stála jednu miliardu

Testovací provoz DVB-T2 končí, experimenty pokračují

Po 20 letech: analog je mrtvý, ať žijou unikátní datacentra
 

První česká kampaň na podporu pozemního TV vysílání

 

Dominantní role pozemního vysílání v ČR

Pozemní způsob příjmu TV (tzv. terestrická platforma) představuje v České republice dominantní řešení. Se 47 % podílem tak patříme mezi země s nadprůměrným počtem domácností, které přijímají televizi prostřednictvím pozemní platformy. V celé Evropě činí její podíl na základě výzkumu SES Astra z roku 2010 34 %. U našich geografických sousedů se podíl terestrické platformy pohybuje mezi 5 % (Rakousko, Německo) až 25 % (Polsko, Slovensko). Pozemní způsob příjmu TV je nejvíce rozšířen například v Řecku (87 %), ve Španělsku (67 %) nebo ve Francii (51 %).
České Radiokomunikace zároveň podpoří svou novou televizní kampaní pozemní vysílání coby nejvýhodnější způsob příjmu digitální televize v ČR. Jedná se totiž o jediný způsob příjmu TV, který je zdarma a bez vstupních investic (pomineme – li pochopitelně nezbytný přijímač s anténou; speciální výplně zubů, které za určitých okolností „hrají“ také, zde neuvažujeme). Diváci nemusí na rozdíl od satelitní, kabelové nebo internetové televize hradit žádné aktivační, instalační nebo měsíční poplatky. Pozemní příjem TV je pro diváky navíc docela jednoduchý - nevyžaduje žádnou instalaci parabol nebo zavádění kabelů. Digitálním signálem je pokryto celé území České republiky a v současné době nabízí divákům 10 celoplošných a 4 regionální TV programy. V průběhu roku 2012 se nabídka rozšíří i o programy v HD kvalitě.
 
České Radiokomunikace se netají svým zájmem na dalším rozvoji a maximalizaci tržního podílu pozemního vysílání, aby tak svým zákazníkům – jednotlivým televizním společnostem – nabídly co nejvyšší podíl na sledovanosti jejich pořadů. Kromě kampaně se proto v letošním roce zaměří především na to, aby divákům přinesly nové pořady ve vysokém rozlišení a ještě tím zvýšily atraktivitu pozemního způsobu příjmu. Nezbytným předpokladem však zůstává přidělení kmitočtové sady ze strany Českého telekomunikačního úřadu.
 
Kreativní návrh zmiňované kampaně připravila komunikační agentura AETNA, která zvítězila v únorovém výběrovém řízení. Televizní spot režíroval Adolf Zika a namlouval Martin Stránský, v jehož hlase mohou diváci poznat populárního Dr. House. TV spot byl natáčen v ulici Všehrdova v centru Prahy.
 
Zdroj: České Radiokomunikace
Hodnocení článku: