Jste zde

Asekol Solar: fyzická likvidace panelů pod kontrolou

Kolektivní systém Asekol Solar získal potřebnou registraci u MŽP a začíná nabízet služby na poli zpětného odběru vysloužilých fotovoltaických panelů. Provozovatelům solárních elektráren nabídne transparentní zacházení s jejich prostředky.
Klienti budou mít online přístup ke svému účtu a kontrolu budou mít i nad výběrem společnosti, která panely v konečné fázi fyzicky zlikviduje. V případě, že se vybrané poplatky na recyklaci nevyčerpají, Asekol Solar přeplatek klientům vrátí. Tyto nadstandardní služby doplní možnost odevzdat vysloužilé panely na více než 200 existujících místech po celé ČR a jednoduchá registrace přes internet.
 
Registrovat se mohou malí i velcí provozovatelé solárních elektráren a stejně tak výrobci nebo dovozci solárních panelů, aby splnili svoji zákonnou povinnost a zajistili pro svůj budoucí solární odpad ekologickou likvidaci. Provozovatelé solárních elektráren se musí u kolektivních systémů registrovat do 30. června. Od příštího roku pak průběžnými platbami vytvoří finanční rezervu tak, aby nejpozději v roce 2019 měli u kolektivních systémů dostatek prostředků pro pokrytí nákladů recyklačního procesu.
 
Asekol Solar navazuje na sedmiletou zkušenost mateřské firmy v oblasti zpětného odběru elektrozařízení, funguje ale nezávisle na ní, recyklační poplatky provozovatelů solárních elektráren jsou tak striktně odděleny od poplatků na ostatní elektrozařízení. Druhým prvkem, který přispívá k transparentnosti systému, je možnost klientů nahlížet online na své účty a mít tak přehled o zaplacených poplatcích. Firma využívá husté sítě sběrných míst mateřské společnosti, klienti mohou pro odevzdání vysloužilých panelů využít více než 200 sběrných dvorů.
 
Společnost nabízí klientům oproti konkurenčním kolektivním systémům dvě nadstandardní služby: vrácení případného přeplatku a možnost volby partnera pro samotnou recyklaci. V případě, kdy například v budoucnu výrazně vzrostou ceny surovin a oproti dnešním odhadům budou recyklační náklady nižší, vrátí klientům peníze, které se pro financování recyklace nevyčerpaly.
 
Firma zároveň navázala spolupráci s Českou fotovoltaickou asociací, která sdružuje 150 provozovatelů solárních elektráren, a po konzultacích přímo s provozovateli nastavila parametry systému tak, aby co nejvíce odpovídal jejich potřebám. Například pro ty větší z nich, kteří budou vyřazovat více než 20 panelů najednou, nabídne zdarma jejich odvoz přímo ze solární elektrárny. Všichni se také mohou registrovat pohodlně online. Více na http://www.asekolsolar.cz/ (zdroj).
 
Hodnocení článku: