Jste zde

CDX: sběr, udržování a analýza materiálových dat na všech úrovních

Společnost HP oznámila spuštění nového systému Compliance Data Exchange (CDX), který umožňuje firmám z nejrůznějších oborů, zabývajících se např. výrobou lodí, letadel či elektroniky, odstranit nebezpečné látky z jejich produktů a usnadnit jejich pozdější recyklaci.
Systém nabízí bezpečnou, centralizovanou databázi a aplikaci pro zaznamenávání a sledování materiálů, používaných v nejrůznějších distribučních sítích včetně rozsáhlých globálních dodavatelských řetězců. Navazuje na International Material Data System (IMDS), který HP celosvětově udržuje a jenž přináší měřitelné výsledky z oblasti materiálů, používaných v automobilovém průmyslu. CDX umožňuje výrobcům lépe vyhovět rostoucímu počtu celosvětově platných legislativních požadavků, jako jsou např. Hong-kongská úmluva (Hong Kong Convention), nařízení Evropské unie o omezení nebezpečných látek (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) či regulační směrnice o registraci, hodnocení, schvalování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, REACH).
 
 
Na základě nedávné dohody začali členové iniciativy Sustainable Shipping Initiative (SSI), věnované udržitelnosti lodní přepravy, jejímiž členy jsou mj. i společnosti Carnival (provozovatel luxusních výletních lodí), China Navigation a Maersk (lodní dopravci), používat u několika pilotních projektů právě program CDX. Mohou tak podrobně sledovat výrobní procesy dodavatelů nových modelů lodí i jejich dílčích částí – počínaje největšími díly až po základní komponenty, jako jsou šrouby, elektronické součástky, povlaky či nátěry.
 
 

Vyměníme si data

 
Webová aplikace funguje jako informační centrála pro výměnu dat mezi výrobci, jejich dodavateli a dodavateli jejich dodavatelů o složení materiálů a látkách, používaných ve všech fázích výroby a komponentách. Systém např. umožňuje prokázat, že nově vyvinutý lodní motor se skládá pouze z „povolených“ materiálů a látek. Současně jsou podrobné údaje o složení výrobků uloženy pro potřeby budoucí recyklace či zajištění ekologicky bezpečné likvidace.
 
Díky systému dokážou výrobci a jejich dodavatelský řetězec v reálném čase bezpečně sdílet informace o složení všech materiálů, které obsahuje konečný výrobek. Mohou tak snadno odstranit z výrobních procesů nebezpečné látky a zajistit, aby byly používány pouze materiály, ověřené jako recyklovatelné. Centrální databáze nevyžaduje vysoké náklady a je snadno přístupná. Pomáhá navíc vytvářet robustní a efektivní strategie pro dodržování legislativních požadavků, jako je např. rozšířená odpovědnost výrobce (Extended Producer Responsibility, EPR), která vyžaduje, aby byli výrobci finančně i právně zodpovědní za dopad životního cyklu jejich produktů na životní prostředí.
 
 
Zdroj: HP
 
Hodnocení článku: