Jste zde

Usměrňovače Nexperia SiGe kombinují vysokou účinnost a tepelnou stabilitu

Křemík-germaniové (SiGe) usměrňovače, které jsou vyráběny společností Nexperia, umožňují konstruktérům dosahovat nepřekonatelné účinnosti, tepelné stability a úspor prostoru při navrhování nových produktů.

SiGe usměrňovače jsou dostupné s hodnotami závěrného napětí 120 V, 150 V a 200 V slučují vysokou účinnost svých protějšků obsahujících Schottkyho diody s tepelnou stabilitou rychle obnovitelných usměrňovacích diod.

SiGe usměrňovače s proudovou zatížitelností 1–3 A, které jsou určeny pro automobilový trh, komunikační infrastrukturu a výrobu serverů, poskytují obzvláštní výhody při použití v prostředích s vysokými okolními teplotami, mezi která patří například LED osvětlení, řídicí jednotky motorů nebo systémy vstřikování paliva. Konstruktéři, kteří tato nová zařízení s mimořádně nízkými svodovými proudy používají, se nyní mohou spolehnout na rozšířenou bezpečnou provozní oblast bez tepelných úniků až do teploty 175 °C, Současně mohou optimalizací svých konstrukčních návrhů dosahovat vyšší účinnosti, která není uskutečnitelná při použití rychle obnovitelných usměrňovacích diod, které dosud u takových vysokoteplotních konstrukcí nacházely běžné uplatnění. Díky tomu, že zesilují nízké napětí v propustném směru (Vf) a mají nízkou hodnotu náboje při obnovení z reverzace (Qrr), poskytují tyto SiGe výhodu spočívající ve snížení ztrát vedením o 10 až 20 procent.

Mezi hlavní vlastnosti usměrňovačů Nexperia SiGe patří:

 • Vynikající účinnost
  • Snížený závěrný proud (IR) oproti Schottkyho diodám a nižší napětí v propustném směru (VF) oproti usměrňovačům s rychlým obnovením přispívají k nízkým výkonovým ztrátám
  • Rychlé a plynulé spínání, tepelná stabilita do 175 °C Tj, mimořádně nízký svodový proud o velikosti < 1nA, nízké napětí v propustném směru a nízká hodnota Qrr
 • Rozšířená bezpečná provozní oblast
  • Bezpečný provoz při vysokých teplotách
  • Stabilní provoz při maximálním závěrném napětí
 • Technicky vyspělé pouzdro FlatPower (CFP) pro povrchovou montáž
  • Řada SiGe usměrňovačů, které jsou umístěny v robustních pouzdrech CFP3 a CFP5 představujících průmyslový standard, poskytuje díky sníženému odporu pouzdra lepší elektrické výkonové vlastnosti
  • Masivní měděné připojovací spony zajišťují vysokou tepelnou odolnost a účinné potlačení výkonových ztrát
  • Jednoduchá bezprostřední náhrada za usměrňovače se Schottkyho diodami a rychlým obnovením
  • Snížená indukčnost pouzdra umožňuje dosahování příznivějšího průběhu spínání a nižších úrovní parazitní kapacity v obvodu

Vytváření návrhů za použití pokrokové technologie SiGe nabízené společností Nexperia poskytuje konstruktérům dosud nebývalé možnosti při vývoji nejmodernějších výkonových obvodů a při sestavování nových produktů, které jsou předurčeny k tomu, aby zaujaly vedoucí postavení na trhu. SiGe usměrňovače doplňují řadu výkonových diod značky Nexperia, která zahrnuje více než 100 Schottkyho diod a usměrňovačů s rychlým obnovením v pouzdrech CFP. Společnost Farnell má ve své trvalé nabídce 12 různých produktů spadajících do řady SiGe usměrňovačů vyráběných společností Nexperia. Usměrňovače, které jsou ve shodě se standardem AEC-Q101, jsou volitelně dostupné s opakovatelným špičkovým závěrným napětím Vrrm 120 V, 150 V a 200 V a s hodnotami proudu v propustném směru IF (AV) činícími 1, 2 nebo 3 A.

Zajímavý postřeh k usměrňovačům přidává Farnell: „Na konstruktéry je vyvíjen trvalý tlak vyplývající z požadavku na získávání vyššího výkonu z menšího prostoru, což souvisí s novými oblastmi a způsoby použití vyžadujícími nejvyšší účinnost systémů při jejich současné neustálé miniaturizaci. Proto je nezbytné, abychom svým zákazníků dokázali poskytnout řešení, která zaujímají přední postavení na trhu a která zajišťují nejvyšší účinnost, usnadňují konstrukci s ohledem na tepelné poměry a nabízejí malý tvarový faktor, a umožňují tak vycházení vstříc rozhodujícím požadavkům automobilového trhu, komunikační infrastruktury a výroby serverů.“

Rozsáhlé portfolio společnosti Nexperia zahrnuje diody, bipolární tranzistory, ochranná zařízení proti elektrostatickým výbojům, tranzistory typu MOSFET a GaN FET, a rovněž analogové a logické integrované obvody. Společnost Nexperia, která má ústředí v Nizozemsku, každoročně dodává více než 90 miliard produktů vyhovujících nejpřísnějším standardům uplatňovaným v automobilovém průmyslu. Tyto produkty nejvyšší kvality jsou uznávány jako srovnávací standardy s ohledem na účinnost, další zpracovatelnost, velikost, výkon a funkčnost, a to vše ve spojení s nejmenšími pouzdry na trhu, která umožňují dosahování úspor cenné energie i prostoru.

Usměrňovače Nexperia SiGe jsou nyní dostupné v nabídce společnosti Farnell

Hodnocení článku: