Jste zde

Zdroje pro napájení diod LED s režimem konstantního proudu a konstantního napětí

Napájecí zdroje LED AC/DC firmy Aimtec z řady AMEPR30-AZ, AMEPR60-AZ, AMER90-AZ, AMER120-AZ a AMER150-AZ mohou pracovat jak v režim zdroje proudu, tak i zdroje napětí.

Režim konstantního proudu

Napájecí zdroje mají vestavěný obvod omezující proud, nastavený na maximální jmenovitou hodnotu proudu daného modelu. Díky tomu v situaci, kdy se k výstupu zdroje připojí zátěž, která způsobí průtok proudu překračující maximální přípustnou velikost, omezovač proudu donutí pracovat zdroj v režimu konstantního proudu.  

Po připojení zátěže LED bude zdroj pracovat v režimu konstantního proudu. Výstupní napětí bude rovno součtu napětí LED v propustném směru.

Režim konstantního napětí

Pokud odpor zátěže vyvolá průtok proudu menšího, než je maximální přípustná velikost, pracuje zdroj v režimu konstantního napětí, při kterém je na zátěž přiváděno napětí rovné maximálnímu jmenovitému napětí daného modelu. Proud zátěže bude záviset na odporu zátěže v souladu s Ohmovým zákonem:

Proud zátěže = maximální napětí / odpor zátěže

Praktické využití

Jako příklad poslouží napájecí zdroj 60 W firmy Aimtec z řady AMEPR60-24250AZ. Maximální jmenovitý proud zdroje je 2,5 A a napětí v rozmezí od 12 do 24 V DC.

  • Oblast konstantního napětí (A)

Oblast konstantního napětí (vodorovná čára na následujícím obrázku) začíná od nulové zátěže (proud zátěží neteče). Přepěťová ochrana (OVP) se v tomto okamžiku aktivuje a výstupní napětí se omezí na 26,0 V DC. Při malém zatěžovacím proudu, např. 50 mA, se výstupní napětí zmenší na 24,7 V DC. Se zvyšováním zatížení (menší odpor zátěže) se bude výstupní napětí postupně snižovat. Když dosáhne výstupní proud maximální hodnoty zdroje – 2,5 A, bude výstupní napětí 24 V DC (odpor zátěže = 24 V / 2,5 A = 9,6  Ω). Zdroj se přepne do režimu konstantního proudu (B). Při odporu zátěže měnícím se od nuly do 9,6 Ω bude fungovat jako tradiční měnič AC/DC.

  • Oblast konstantního proudu (B)

Oblast konstantního proudu (svislá čára na následujícím obrázku) je taková, ve které je výstupní proud stabilní (ustálený), avšak výstupní napětí se bude snižovat se zvyšováním zatížení (zmenšováním odporu zátěže). Například při odporu zátěže 9 Ω bude výstupní napětí rovno 2,5 A x 9 Ω = 22,5 V DC a při odporu zátěže 6 Ω bude 2,5 A x 6 Ω = 15 V DC.

Výstupní napětí se bude snižovat spolu s rostoucím zatížením (při malém odporu zátěže), až dosáhne hodnoty 12 V DC (odpor zátěže = 12 V / 2,5 A = 4,8 Ω). V tomto okamžiku zapne zdroj omezovač.

  • Funkce omezovače (C)

Režim práce omezovače (přerušovaná šikmá čára). Pokud výstupní proud překročí maximální jmenovitý proud 2,5 A, aktivuje se nadproudová ochrana (OCP), díky které se napětí i proud výrazně sníží. Zdroj se do tohoto režimu přepne, pokud odpor zátěže poklesne pod 4,8 Ω. Se vzrůstem proudu bude napětí klesat, aby se výstupní výkon omezil na bezpečnou úroveň.

Obr. Funkce zdroje 60 W firmy Aimtec z řady AMEPR60-24250AZ.

Více informací o zdrojích AC/DC pro diody LED z řady AMEPR30-AZ, AMEPR60-AZ, AMER90-AZ, AMER120-AZ a AMER150-AZ lze najíst na stránkách firmy Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu), která je oficiálním distributorem Aimtec.

Hodnocení článku: