Jste zde

Topologie KNX

Každá sběrnice musí mít jasně daná pravidla, aby mohla dosáhnout určitých vlastností. Mezi tyto základní pravidla patří topologie sběrnice. Pokud ji dodržíme, můžeme dosáhnout vysoké efektivity celého systému. Topologie sběrnice slouží také k lepší orientaci v instalaci.

Aby si mohli jednotliví účastníci na sběrnici posílat informace, přiřadí se každému zařízení na sběrnici jedinečná adresa, která se nazývá individuální adresa. Tato adresa má tvar např. 1.1.1. První číslice symbolizuje oblast, druhá číslice linii a třetí samotné zařízení. Slouží také ke zjištění umístění na sběrnici. Účastník si vyměňuje informace s kterýmkoli jiným účastníkem pomocí datového telegramu. V datovém telegramu je obsažena skupinová adresa, která se přiřadí jednotlivým skupinovým objektům v zařízení. Každé zařízení může mít několik skupinových objektů, např. skupinový objekt pro spínání světla, skupinový objekt pro stmívání světla, skupinový objekt pro zpětné vazby apod.

Základním seskupením přístrojů na sběrnici vzniká linie. Linie sestává maximálně ze 4 liniových segmentů s maximálně 64 přístroji.  Každý segment musí být vybaven napájecím zdrojem. Skutečný počet účastníků závisí na výkonu napájecího zdroje a příkonu jednotlivých účastníků. V maximálně 15 oblastech může být připojeno více než 58 tisíc přístrojů.

Obr. 1. Použití spojek v instalaci (zdroj: Certifikační kurz KNX - FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
 
Obr. 2. Několik oblastí (zdroj: Certifikační kurz KNX - FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
 

Pokud je instalace rozsáhlá, používají se speciální zařízení (spojky), které umožňují propojit jednotlivé části linie a tím zajistit bezproblémovou komunikaci. Tyto spojky propouští jen ty telegramy, které mají být poslány do připojené linie. Tím nedochází ke zbytečnému vytěžování sběrnice. Kdo určí telegramy, které se mají propustit? O to se uživatel nemusí starat, jelikož si to hlídá ETS software automaticky. Podle umístění spojky v topologii zapíše příslušné skupinové adresy do filtrační tabulky. 

Typy spojek:

  • Oblastní spojka – propojení páteřní linie s hlavní linií
  • Liniová spojka – propojení hlavní linie se sekundární linií
  • Liniový opakovač – používá se pro rozšíření o další liniový segment
 
Oblastní a liniové spojky propouští pouze ty telegramy, které jsou určeny pro průchod, zatímco liniový opakovač propouští všechny telegramy oběma směry.  Obsahuje-li instalace více linií, každá z těchto linií musí být vybavena napájecím zdrojem a tlumivkou. KNX je systém otevřený vůči jiným systémům. Přes vhodná rozhraní lze páteřní linii nebo jakoukoliv jinou linii připojit např. na internet.
 
Při správném dodržení topologie se také lehce orientujeme v projektu instalace a nahradit vadný přístroj či nalézt poruchu bývá snadnější.
 
Obr. 3. Příklad topologie ve vícepodlažním domě (zdroj: Certifikační kurz KNX - FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
 

Z obrázku je patrné rozdělení budovy na dvě oblasti a několik linií, které představují jednotlivá patra budovy. Je zde použito 10 liniových spojek, které nám odfiltrují telegramy tak, aby nezatěžovaly celou instalaci. Jsou zde použity také 2 oblastní spojky, které nám jednotlivé křídla budovy připojují na páteřní linii. Páteřní linii pak můžeme připojit na internet a dosáhnout tak vzdáleného přístupu k celé instalaci z jakéhokoliv místa.

 

Závěr:

Topologie KNX je dobré respektovat. Ze začátku to vypadá komplikovaně, ale při větších instalacích se to opravdu vyplatí a zlepší se orientace v projektu. Je pravda, že v rodinném domě není tolik použitých zařízení, ale člověk časem přidává různé „hračičky“ a za pár let v tom může být pěkný zmatek. V dalším díle se budu věnovat samotné komunikaci a to nejen z pohledu hardware, ale i z pohledu software.
 
Hodnocení článku: 

Komentáře