Jste zde

KNX-RF - bezdrátové řešení automatizace budov

Komunikační protokol KNX je určen pro automatizaci v rodinných domech i komerčních budovách.  Na trhu „inteligentních“ budov je velká konkurence a tak i KNX musí být konkurence schopná. Proto je důležité nabídnout možnost bezdrátové komunikace.  Budoucnost bezdrátové technologie v této oblasti záleží na spolehlivosti přenosu dat.  Většinou bývá bezdrátová komunikace doplňkem ke stávající instalaci a dodává jí patřičný komfort. Změní tento stav KNX RF?

KNX-RF využívá pásmo 868 MHz pro přenos KNX telegramů. Tato frekvence byla zvolena kvůli lepšímu šíření signálu v budovách než frekvence 2,4 GHz. Využívá se frekvenčně modulovaný signál s kódováním Manchester. Maximální vyzářený výkon je 25 mW a přenosová rychlost dosahuje až 16,384 kbit / sec. KNX-RF musí splňovat normu EN50090-5-3 (Elektronické systémy pro byty a budovy - HBES).


Druhy KNX-RF:

KNX RF Ready využívá pouze jednu frekvenci a to 868,3 MHz. Využívá se hlavně pro upgrade stávajících produktů. Rádiová komunikace postavená pouze na jedné frekvenci, je značně riskantní. Dochází k rušení od jiných radiových zařízení pracujících ve stejném kmitočtovém pásmu.

KNX RF Multi využívá 3 kanály pro rychlou komunikaci a 2 kanály pro pomalou komunikaci. Rychlé kanály používají datovou rychlost 16384 kb/s, kdežto pomalé kanály pouze rychlost poloviční.  Spolehlivost KNX RF Multi je zaručena díky rychlému potvrzování příjmu / opakování přenosu a možnost přepínání kanálů. V rozsáhlých instalacích se běžně používají zesilovače(opakovače), jak to známe z technologie wifi.  Oba dva druhy jsou spolehlivě slučitelné, jelikož mají jedno pásmo (F1) shodné.


      

KNX RF Ready                                                                      KNX RF Multi

Telegram KNX-RF

Telegram je sestaven z minimálně dvou datových bloků. Každý blok je zabezpečen CRC kódem. Tím je zajištěna vysoká integrita datového spoje. V závislosti na délce přenášených dat může KNX telegram obsahovat i další datové bloky.
První datový blok obsahuje tři pole:  první pole je kontrolní – obsahuje informace o délce telegramu, o přenosové kvalitě (příjmové podmínky), stav baterie u přístrojů KNX s baterií a zda je přístroj jednosměrný. Druhé pole obsahuje KNX sériové číslo nebo adresu domény. Sériové číslo je zadáno výrobcem a nelze je změnit. Třetí pole je kontrolní. 
Druhý datový blok sestává z individuální adresy zdroje (fyzické adresy), cílové adresy a užitečných dat. 

Struktura telegramu KNX-RF
 

Přístup na sběrnici

Jednosměrné přístroje mohou pouze odesílat potřebné telegramy. Protože se jedná o velice krátký výkonnostní cyklus (= trvání pulsu jako procentuální podíl úplné periody) kolem 1 %, je virtuálně nemožné, aby telegram kolidoval v KNX RF Ready. Obousměrné přístroje před odesláním telegramu prověřují, zda je RF kanál volný. Pokud je obsazený, přístroj vyčká na jeho uvolnění a teprve poté vysílá. Jak již bylo uvedeno, odesílatel v KNX RF Multi může požadovat potvrzení přijetí telegramu.

Topologie 

Přístroje v KNX RF instalaci nejsou hierarchicky uspořádané a mohou být namontovány kdekoli. Kterýkoliv snímač může komunikovat s jakýmkoli akčním členem, který je v dosahu. Není možné omezit dosah RF signálů, tzn. že KNX RF telegramy mohou být přijímány i v jiných instalacích, které jsou v dosahu. Proto je potřebné zajistit, aby se sousední instalace nemohly vzájemně ovlivňovat. Telegramy odesílané KNX rádiovými vysílači obsahují vždy sériové číslo/adresu domény přístroje s jedinečnou identifikací. Pouze přijímače spárované s vysílačem jsou schopny zpracovat doručený telegram. KNX RF systém je buďto čistou rádiovou sítí, anebo se jedná o kombinaci rádia s jiným komunikačním médiem (např. KNX TP). Pro účely propojení se používají mediální spojky.
se používají mediální spojky.

Topologie KNX-RF, KNX-TP a KNX-IP

Impementace

Pro vývoj se nabízí několik možností, jak si zjednodušit práci s vývojem zařízení podporující KNX-RF. Příkladem může být implementace KNX-RF "stacku" do známého procesoru MSP430 a použití transceiver CC1101 nebo CC1150 od Texas Instuments. Tato implementace je popsána v dokumentu „MSP430 implemntation of KNX RF.pdf“ od  www.weinzierl.de. Pokud se chceme vyhnout použití „stacku“ a složitému programování, můžeme použít hotový modul. Tuto možnost nabízí firma Radiocraft hned v několika provedení. Komunikace probíhá pomocí sériového rozhranní UART. 

Dostupná zařízení

Ikdyž KNX-RF je znám již několik let, firmy se do něj moc nehrnou. Dle mého názoru to bude vždy doplněk stávající instalace. Jedná se o různá tlačítka, snímače teploty, vlhkosti, senzory pohybu. Díky KNX-RF lze tyto zařízení rozmístit prakticky kdekoliv až po dokončení stavby. Správné rozmístění senzorů pohybu dosáhneme dokonalého pokrytí snímaného prostoru. Důležitými prvky jsou hotové převodníky KNX-TP na KNX-RF.  To může být v podobě zařízení, které se připojí přímo na sběrnici nebo jako USB dongle do počítače. Tím můžeme v ETS 5 nastavovat parametry jednotlivých zařízení. 

 

Hodnocení článku: