Jste zde

Software

CadSoft odkrývá šestou verzi populárního nástroje EAGLE pro návrh DPS

Nová verze programu s celým názvem Easily Applicable Graphical Layout Editor, datovaná k prosinci 2011, znamená zásadní krok kupředu v oblasti produktivity a efektivnosti vývoje desek plošných spojů – pojďte se podívat na některé z možností, které nyní nabízí.

Co umožňuje a programátorovi přináší RTOS MQX od Freescale ? – 2.díl

V prvním díle byly stručně uvedeny některé základní možnosti a funkce, které real-time operační systém MQX programátorovi nabízí. V tomto druhém díle najdete stručné nastínění použití MQX pro správu paměti a ovládání různých periferních zařízení, jako A/D převodník, univerzální vstupy/výstupy či ovládání slotu pro SD flash kartu.

Altium Designer vyhovuje požadavkům jednočlenných týmů i nadnárodním společnostem

Návrhový systém Altium Designer již dávno není pouze nástrojem na návrh plošných spojů. Od samotného vzniku se totiž jedná o kombinovaný nástroj pro kooperovaný návrh elektronických zařízení se speciální podporou pro obvody FPGA. Altium Designer 10 navíc překračuje dosavadní chápání CAD nástrojů pro návrh elektroniky. Dává si za cíl řešit palčivé problémy správy dat, které při vývoji elektroniky vznikají.

National Instruments představuje novou úroveň produktivity s LabVIEW 2011

Již více než 25 let vytváří grafický programovací jazyk LabVIEW společnosti National Instruments revoluci ve vývoji testovacích, měřicích a řídicích aplikací. I bez předchozích zkušeností mohou technici a vědci rychle a z hlediska nákladů efektivně používat měřicí a řídicí hardware, analyzovat data, sdílet výsledky a distribuovat systémy. Aktuální verze k 25. výročí softwaru pro návrh systémů nyní přináší bezkonkurenční možnosti integrace hardwaru.

Nekonečná fáze vývoje? Víme jak na to!

Vývojáři stále čelí tlaku ze strany zákazníků nebo také své konkurence a nemohou si proto při uvádění nových produktů na trh dovolit žádné zpoždění. V takovém prostředí se svižným tempem proto rozhodně nelze opomíjet fázi plánování včetně následné realizace. K celé věci je potřeba přistupovat se smělostí, nicméně některé společnosti až příliš často zlehčují nebo dokonce přehlížejí celou řadu kroků, vyhrazených etapě plánování. Klíčovou úlohu zde přitom hraje samotný návrh a také jeho ověření, při kterém s výhodou využijeme možností počítačové simulace na úrovni elektrického návrhu i desky plošného spoje (PCB).

Více v překladu původního dokumentu TI s názvem Tools to Shrink Your Design Cycle Times.

Úvod do Altium Designeru V. - hierarchický návrh

Moderní systémy pro návrh elektroniky již delší dobu využívají některé osvědčené koncepty z oblasti programování software. Mezi jeden z nich patří vytváření hierarchického návrhu pro elektronické schematické výkresy, který je především zpřehledňuje a také dovoluje efektivně použít opakující se části schématu bez jejich překreslování. Altium Designer doplňuje již klasický hierarchický návrh schématu o několik zajímavých funkcí jako jsou objekty Harness, Device Sheets a jednoduchá implementace multikanálového návrhu. Všechny jmenované pomůcky jsou hlavní náplní tohoto dílu našeho seriálu.

Vývojový kit AVR EvB 4.3 jako www server za 5 minut

Obr01.jpg

Článek [1] seznámil čtenáře s možnostmi podpory různých výrobců pro vývoj aplikací s mikrokontroléry Atmel AVR. Zmíněny byly vývojové kity AVR Butterfly, AVR STK 500, Arduino a také kit EvB 4.3 ve své poslední revizi 4. Samotný kit EvB 4.3 obsahuje velké množství základních periférií, výrobce kitu EvB nabízí další rozšiřující moduly – např. modul s rozšiřujícími relé pro ovládání silnoproudých (230 VAC) aplikací, RFID modul včetně antény, barevný bodový LCD displej s joystickem a také síťový modul AND-ETH v2, který použijeme do zmiňovaného webového serveru, sestaveného a oživeného za 5 minut.

Stránky