Jste zde

Software

Nekonečná fáze vývoje? Víme jak na to!

Vývojáři stále čelí tlaku ze strany zákazníků nebo také své konkurence a nemohou si proto při uvádění nových produktů na trh dovolit žádné zpoždění. V takovém prostředí se svižným tempem proto rozhodně nelze opomíjet fázi plánování včetně následné realizace. K celé věci je potřeba přistupovat se smělostí, nicméně některé společnosti až příliš často zlehčují nebo dokonce přehlížejí celou řadu kroků, vyhrazených etapě plánování. Klíčovou úlohu zde přitom hraje samotný návrh a také jeho ověření, při kterém s výhodou využijeme možností počítačové simulace na úrovni elektrického návrhu i desky plošného spoje (PCB).

Více v překladu původního dokumentu TI s názvem Tools to Shrink Your Design Cycle Times.

Úvod do Altium Designeru V. - hierarchický návrh

Moderní systémy pro návrh elektroniky již delší dobu využívají některé osvědčené koncepty z oblasti programování software. Mezi jeden z nich patří vytváření hierarchického návrhu pro elektronické schematické výkresy, který je především zpřehledňuje a také dovoluje efektivně použít opakující se části schématu bez jejich překreslování. Altium Designer doplňuje již klasický hierarchický návrh schématu o několik zajímavých funkcí jako jsou objekty Harness, Device Sheets a jednoduchá implementace multikanálového návrhu. Všechny jmenované pomůcky jsou hlavní náplní tohoto dílu našeho seriálu.

Vývojový kit AVR EvB 4.3 jako www server za 5 minut

Obr01.jpg

Článek [1] seznámil čtenáře s možnostmi podpory různých výrobců pro vývoj aplikací s mikrokontroléry Atmel AVR. Zmíněny byly vývojové kity AVR Butterfly, AVR STK 500, Arduino a také kit EvB 4.3 ve své poslední revizi 4. Samotný kit EvB 4.3 obsahuje velké množství základních periférií, výrobce kitu EvB nabízí další rozšiřující moduly – např. modul s rozšiřujícími relé pro ovládání silnoproudých (230 VAC) aplikací, RFID modul včetně antény, barevný bodový LCD displej s joystickem a také síťový modul AND-ETH v2, který použijeme do zmiňovaného webového serveru, sestaveného a oživeného za 5 minut.

Hardwarové pomůcky pro podporu vývoje aplikací s mikrokontroléry ATMEL AVR

Pavelka-Obr13.jpg

Vývojové desky (=kity) jsou velmi často používané při vývoji elektronických zařízení. Tvoří přechodné řešení mezi prvotní ideou elektronického zařízení a prvním prototypem výrobku. Vývojové kity jsou velmi často dodávány samotnými výrobci, zvláště, pokud součástka potřebuje např. specifický druh napájení, nebo je velmi citlivá na polohu a rozmístění ostatních podpůrných součástek.

Úvod do Altium Designeru III. – nástroje

  V minulém díle jsem popsal postup návrhu jednoduchého plošného spoje. Na tento návod bych rád navázal dalším dílem seriálu s bližším popisem ostatních nástrojů Altium Designeru a jejich možností. Jedná se o nástroje pro hromadné úpravy projektu, pro generování výstupních technologických podkladů a další informace o správě projektu v Altium Designeru.

TEST - Zajímavý software pro RS-232: "Virtual Null Modem"

virtual_null_modem20.png

Potřebujete účinně a přesto jednoduše testovat či odladit funkčnost RS-232 rozhraní nějakého PC softwaru, např. průběh komunikace s nějakým zařízením? To se Vám může hodit prográmek "Virtual Null Modem", který umožní vygenerovat dvojice vzájemně propojených virtuálních COM portů, kde jeden můžete "obsadit" testovanou aplikací a na druhý "připojit" např. monitorovací program.

Úvod do Altium Designeru II. – tvorba PCB

Tento díl představí postup návrhu jednoduché desky plošných spojů (PCB) od založení projektu po vytvoření kompaktního balíčku projektu s kompletní PCB, jejími pravidly a integrovanou knihovnou všech použitých komponent. Takto vytvořený projekt lze jednoduše archivovat a přenášet na jiná pracoviště.

USBDM_JS16 - programátor pro mikrokontrolery Freescale HCS08, HCS12 a Coldfire V1 (nová verze OSBDM)

USBDM-1-700.jpg

Představuji vám USBDM_JS16, což je inovovaný programátor procesorů Freescale HCS08, HCS12 a ColdFire V1, nástupce OpenSourceBDM. Oproti OSBDM je zde použit novější procesor HCS08, který disponuje vyšším výkonem a odstraňuje nedostatky starší verze.

Stránky