Jste zde

Návrh obvodů

LPC-P2129 - Vývojová deska s ARM7 ve funkci měřícího a řídícího modulu s 2xCAN, 2xUART, 10bit. ADC, PWM, ... ( 2/2 )

Druhý díl článku se věnuje popisu vizualizace výrobního procesu z pohledu programování. Obsahuje dvě ukázkové aplikace pro vizualizaci technologie včetně kompletních zdrojových kódů. Popis modulu LPC-P2129 je v prvním díle tohoto článku .

Stránky