Jste zde

Návrh obvodů

Nestandardní, rychlé rutiny 16bitové aritmetiky pro procesory rodiny 8051

Rutiny pro násobení, dělení, převod bin->BCD a BCD->bin bezesporu patří k běžné výbavě knihoven matematických programů, které používají všichni programátoři. Nabízená řešení vycházejí z analýzy požadovaného matematického úkonu s přihlédnutím na plné využití instrukční sady procesoru. Myslím si že jsou docela nestandardní a navíc velmi rychlá.

Generátor zvukové signalizace pro mikropočítačové systémy

V jednodušších mikropočítačových aplikacích se jen zřídka setkáváme s využitím zvukového doprovodu

či jen akustické signalizace, a to i přesto, že by v řadě případů jejím využitím došlo ke zlepšení obsluhy takového

zařízení. Tento článek nabízí jednoduché řešení s využitím mikrořadiče PIC, které své uplatnění může nalézt i v

průmyslu.

Řídicí jednotka s mikrokontrolérem MC68376

Cílem projektu bylo vybrat a zavést vhodnou mikroprocesorovou platformu, která by nahradila

dřívější osmibitové architektury, byla vhodná pro řízení složitějších přístrojů a středně složitých robotických

systémů. Důležitým kritériem byla otevřenost architektury, snadná dostupnost vývojových a ladících prostředků a

podpora ze strany real-time operačních systémů.

Stránky